Kultur, Leseforståelse

Nybegynner

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut med ordene!

SFO

SFO er et aktivitetstilbud utenom ordinær skoletid for elever på 1-4. årstrinn. Åpningstid 7.30-16.30.

Vi holder til på skolens _______(1) og bruker skolens lokaler. __________(2) står sentralt i opplegget ___________(3), men det blir også anledning til å ________(4) hjemmeleksene. Vi har aktiviteter ___________(5) ute og inne, og det er viktig at barna har godt _________(6) med seg. Etter skoletid har vi et _________(7) sammen. Elevene må ha ____________ (8) ekstra matpakke.

Priser:

Full tid: 1650 ker. ____________(9) md.

Inntil 12 t./uke

Kr 980,- per.md.

Nye __________(10) må søke om plass innen 15. mai. Elektronisk søkeskjema på kommunens hjemmeside.

lek                   vårt      område            brukere            utetøy             med

gjøre                både                            måltid             per

 

Løsningen: 1) område, 2) lek, 3) vårt, 4) gjøre, 5) både, 6) utetøy, 7) måltid, 8) med, 9) per, 10) brukere

 1. Svar på spørmålene!
 1. Hvem er SFO for?
 2. Når kan elevene være på SFO? Hva skal de gjøre der?
 3. Hvor er SFO?
 4. Hva må foreldrene gjøre hvis de vil ha plass til barna på SFO?

Løsningen:  a) Det er for elever som går på 1-4. årstrinn. b) De kan være der fra 7.30-16.30. De er anledning til hjemmeleksene, men lek er også veldig viktig der. Det er mange aktiviteter ute og inne. c) Det er på skolens område og skolens lokaler. d) De må sende en elektronisk søknad innen 15. mai.

Videregående

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut setningene!

Jobbannonser

Butikkmedarbeider

Til vår ____________(1) i Svingen storsenter trenger vi en serviceinnstilt medarbeider i _________(2) stilling. Søkeren bør være over 25 år, energisk og ha sans for salg, service og mote. Erfaring fra lignende arbeid er en fordel. Søknad og cv sendes til Solveig Wold, Siste skrik, Bjerkegata 28, 0421 Borgen. _________(3) du har spørsmål, kan du ringe til Torstein eller Lise på telefon 77 44 16 22. Søknadsfrist: 1.4.

Hjelpepleier

Bjerkeli pleie- og ___________(4) søker hjelepleier i vikariat i 100% stilling i tida fra 1. mars til 31. mars. For mer __________(5): kontakt avdelingssykepleier Anette Kolstad, telefon: 914 67 950. Søknad og cv ___________(6) snarest til kolstad@bjerkeli.no.

Restaurant Matkroken ________(7) kokker og servitører med erfaring. Tiltredelse _________(8). Heltid og deltid. Spør etter Knut kl. 18 eller send søknad til knut.matkroken@gmail.com.

Kjøp og __________(9)

Vi søker etter vikarer med erfaring fra __________(10). Du bør være fleksibel og hyggelig og ha erfaring med ___________(11). Hel- og/eller deltid. Søknadsfrist 15.5. Ta kontakt med _________(12) leder Torunn Strøm.

 

omsorgssenter             dersom                        dagligvare       daglig  spar                 snarest

klassefunksjon            klesbutikk       søker   halv     informasjon     sendes

Løsningen: 1. klesbutikk, 2. halv, 3. dersom, 4. omsorgssenter, 5. informasjon, 6. sendes, 7. søker, 8. snarest, 9. spar, 10. dagligvare, 11. klassefunksjon, 12. daglig

 

 1. Svar på spørsmålene!
  1. Hva skal man gjøre i butikken?
  2. Hva slags erfaring skal man ha i butikken?
  3. Hva slags utdanning og erfaring skal man ha i Kjøp og Spar?

Løsningen: a) Man skal være selger. b) Man skal ikke ha noen, men det er en fordel. c) Man bør ha erfaring med kassefunkjson.

Kilde: På vei