Ordforråd

Nybegynner

Vi skal lære noen vanlige uttrykke.

 1. Bind uttrykkene som er synonimer!

opphavlig                                           passe på

forbindelse                                         opprinnelig

ta vare på                                           støtte

være annerledes enn                          dele ut

tøft                                                     knytte forhold

hjelp                                                   skille seg fra

tildele                                                 kreve mye

Løsningen: opphavlig – opprinnelig, forbindelse – knytte forhold, ta vare på – passe på, være annerledes enn – skille seg fra, tøft – kreve mye, hjelp – støtte, tildele – dele ut

 1. Sett inn setningsadverbialer i setningene.

aldri, ofte, alltid, nok

  1. Dette har jeg sagt.
  2. Der parkerer jeg.
  3. Om sommeren er det varmt der.
  4. Til vinteren kommer han hjem igjen.
  5. Har dere hatt snø i dette området?
  6. Vi hilste på ham.
  7. Jeg har sett henne.
  8. Vi liker dem.
  9. De finner oss.
  10. Jeg forsto ham.

Løsningen: a) Dette har jeg aldri sagt. b) Der parkerer jeg ofte. c) Om sommeren er det alltid varmt der. d) Til vinteren kommer han nok hjem igjen. e) Har dere aldri hatt snø i dette området? f) Vi hilste alltid på ham. g) Jeg har aldri sett henne. h) Vi liker ikke dem. i) De finner nok oss. j) Jeg forsto ikke ham.

Videregående

 

Vi skal lære noen vanlige uttrykk.

 

 1. Bruk begge to/begge deler og ingen av dem/ingen av delene?
  1.            Møtte du Tove eller Terje?                            Jeg møtte begge to/ingen av dem.
  2. Har du gasskomfyr eller elektrisk komfyr?   Jeg har…
  3. Snakker du fransk eller spansk?                    Jeg snakker….
  4. Kjøpte du den blå eller den svarte stolen?    Jeg kjøpte…
  5. Bruker de penn eller blyant?                         Jeg bruker…
  6. Kjenner du broren min eller søstera mi?       Jeg kjenner..
  7. Mistet du mobilen eller bankkortet?             Jeg mistet…

 

Løsningen: b) begge deler/ingen av delene, c) begge deler/ingen av delene, d) begge to/ingen av dem, e) begge deler/ingen av delene, f) begge to/ingen av dem, g) begge deler/inden av delene

 

 1. Sett inn uttrykkene i setningene!

også, imidlertid, selv om, dessuten, tvert imot, egentlig, uansett, i motsetning til

  1. Jeg er trøtt. __________________ er jeg syk.
  2. ______________ kritikerne, mener jeg at det var bra.
  3. Jeg liker kaker og sjokolade _______________.
  4. Det er ikke _________ om møtene.
  5. Spørsmålet er ____________ ikke det.
  6. Jeg vil ikke gå til tannlegen. ________________ vil jeg bli hjemme.
  7. ______________ jeg prøver å svømme, kan jeg ikke.
  8. ____________ kritikerne, mener jeg at det var bra.

 

Løsningen: a) dessuten, b) uansett, c) også, d) egentlig, e) imidlertid, f) tvert imot, g) selv om, h) i motsetning til

 

Kilde: Klart Det!