Svéd nyelvi gyakorló – 2017.09.13.

Grundnivå

Först – läs texten!

 

Förkylning är ett vanligt samlingsord för olika infektioner som drabbar luftvägarna, alltså näsan och halsen. Förkylning orsakas oftast av virus och är därför omöjligt att bota. Det enda man kan göra är att lindra de olika symptomen, som rinnande näsa och halsont med febernedsättande och smärtstillande läkemedel. Till slut kommer kroppen själv att ha löst orsaken till förkylningen.

När man är förkyld är kroppen irriterad på olika sätt. Man hostar och nyser, vilket är reflexer för att rensa luftvägarna. I näsan blir slemhinnorna infekterade och börjar producera stora mängder snor för att spola ut orsaken till infektionen. Andra slemhinnor, som de i ögonen, kan också bli påverkade och svullna upp. Man kan också få huvudvärk och bli mycket trött. Är förkylningen allvarlig kan man få feber, som kommer av att kroppens immunförsvar jobbar hårdare än vanligt.

När man har en brännande och värkande känsla i halsen har man drabbats av en bakterie- eller virusinfektion. En vanlig typ av halsont är halsfluss (tonsillitis). Då har halsmandlarna, tonsillerna, blivit infekterade. Tonsillerna sitter i svalget och jobbar med att mota bort farliga och giftiga ämnen som kommer in i kroppen genom munnen. Då de blir infekterade svullnar de och gör ont. Handlar det om ett virusangrepp kan man bara vila och ta läkemedel som hjälper att ta ned feber och stilla smärta, till exempel värktabletter. Om det är ett bakterieangrepp tar man antibiotika som penicillin. Har man halsfluss känner man sig också febrig och förkyld.

Och nu – svara på frågorna om texten!

 1. Varför blir man oftast förkyld?

_______________________________________

 1. Kan man bota förkylning med mediciner?

_______________________________________

 1. Vilka symptom har man oftast vid förkylning?

_______________________________________

 1. Vad är namnet på infektioner i halsen?

_______________________________________

 1. Vilken typ av infektion kan man bota med penicillin?

_______________________________________

 

Mellannivå

Först – läs texten!

Lär dig matte – eller bli uträknad

Oroväckande många unga har dåliga mattekunskaper. Bristerna är så stora att de blir

svåra att hämta igen senare i livet. Många riskerar att få betydligt sämre privatekonomi i framtiden.

 

Enligt en ny undersökning gjord av Johan Almengren och Svenskt Kvalitetsindex på uppdrag av Finansinspektionen kan de kunskapsluckor som unga vuxna har i matematik allvarligt påverka hälsa och välbefinnandet i framtiden. Inom åldersgruppen 18–29 år ligger mattekunskaperna på en så låg nivå att de är i linje med de äldsta pensionärerna, står det i rapporten ”Räknefärdighet och finansiell förmåga”.

Per Arne Ström, samordnare i kunskapsfrågor på FI, anser att undersökningen understryker behovet av att satsa mer på matematikundervisningen i skolan. Eleverna måste helt enkelt ges bättre grundkunskaper i privatekonomi.

 

– Trösklarna visar sig vara betydligt högre att ta sig över för den som ska förstå all den information som sprids kring till exempel PPM-systemet, säger Per Arne Ström.

Finansinspektionen har fått regeringens uppdrag att bidra till hur man ska kunna öka

kunskapen inom området ”räknefärdighet”. Den nu framlagda rapporten är ett led i detta och den lutar sig också mot andra liknande internationella undersökningar. Tidigare internationella studier visar att förmågan att lära sig räkna avtar bland gamla människor. – Det hjälper inte med en mängd information och fakta om den som får materialet inte kan förstå och bearbeta detta, konstaterar Per Arne Ström.

FI:s rapport pekar på att ju bättre kunskapen är i räknefärdighet, ju enklare blir det att

hantera den finansiella förmågan, det vill säga att ta rätt beslut kring bolån, pensionssparandet eller planera för sin privatekonomi.

 

Stavros Louca är kanske Sveriges mest kända mattelärare. Han bekräftar att svenska

ungdomars mattekunskaper generellt sett halkar efter. – I en matematikbok som ges ut både i Sverige och Finland har kraven i den svenska utgåvan sänkts för att möta svenska ungdomars kunskapsnivå, konstaterar Stavros Louca.

– Det finns inga genvägar till att förmå eleverna att förstå matematik. Däremot kan man avdramatisera ämnet, göra det roligare och mer inspirerande.

 

 

Och nu – läs påståendena om texten! Sant eller Falskt?

 

 1. Unga svenskar är bra på att räkna.             __        __

 

 1. Det finns ett samband mellan räknefärdighet och finansiell förmåga.                                                                                               __        __

 

 1. Gamla pensionärer har mycket bra finansiell förmåga.

__        __

 

 1. I Sverige är mattenivån hos ungdomar lägre än i Finland. __ __

 

 1. Det finns inga enkla sätt att lära sig matte snabbare. __ __

Facit

Grundnivå:

 1. Man får en virusinfektion.
 2. Nej.
 3. Hosta, snuva, svullna slemhinnor, huvudvärk, trötthet, feber.
 4. Halsfluss.
 5. Bakterieinfektioner.

Mellannivå:

 1. Falskt
 2. Sant
 3. Falskt
 4. Sant
 5. Sant