Svéd nyelvi gyakorló – 2017.09.11.

Grundnivå

I dag ska ni placera in rätt ord i meningar.

 

 1. … han var kär i sin sekreterare försökte han aldrig att röra vid henne.

A/ Ändå om B/ Trots att

C/ Dessutom av D/ Även fast

 

 1. De flesta kom … åttatiden.

A/ kring B/ om

C/ i D/ vid

 

 1. Om vi inte får någon korv, … .

A/ vi äter ost B/ vi ost äter

C/ äter vi ost D/ ost vi äter

 

 1. Sverige och Spanien har inte samma … .

A/ klimater B/ klimat

C/ kliman D/ klimor

 

 1. … öl blir man sömnig.

A/ Av B/ Till

C/ Från D/ Genom

 

Mellannivå

I dag ska ni placera in rätt ord i meningar.

 1. Direktörn … och börjar skälla ut kontoristen.

A/ sitter ner sig B/ sitter sig ner

C/ sätter sig D/ sätter

 

 1. Ninni, … barn är stora, vill skaffa barn igen.

A/ vars B/ vems

C/ deras D/ vilkas

 

 1. När man åker utomlands börjar man så småningom längta … svensk mat!

A/ för B/ om

C/ till D/ efter

 

 1. Tjuvarna … av poliserna när en av dem försökte att öppna fönstret till lägenheten.

A/ var otäcka B/ blev upptäckta

C/ var upptäckt D/ blev otäckt

 

 1. Fru Persson … för en bilolycka igår kväll.

A/ råkades B/ blev uttråkad

C/ råkade ut D/ blev råkad ut

Facit

Grundnivå:

 1. b
 2. d
 3. c
 4. b
 5. a

Mellannivå:

 1. c
 2. a
 3. d
 4. b
 5. c