Svéd nyelvi gyakorló – 2017.09.06.

 

Grundnivå

Först – läs texten!

Kära barn och föräldrar!

 

Vi önskar en trevlig vistelse för alla elever som hälsar på vår underbara huvudstad!

Vår skola tar emot tio utländska barn i år i tre av våra klasser. Alla av dem är

12-åriga och ska besöka samma årskurs. På eftermiddagarna har de möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter i vårt fritidshem där de kan välja bland musik, idrott eller konstutbildning. Familjerna som erbjuder kost och logi till de utländska eleverna är alla barnfamiljer med två eller fler barn i ungefär samma ålder som våra gäster. Eleverna får eget rum under dessa två veckor.

 

Vi ska ha ett helt veckoslut när barnen kan ta en spännande och intressant tur runt i

staden. Med ledning av våra lärare ska de besöka flera berömda muséer och parker i

Stockholm. Kostnaden av denna utflykt blir 900 kronor.

Alla är hjärtligt välkomna!

Bergaskolans lärarkår

 

Och nu – svara på frågorna om texten!

 

 1. Hur många barn från andra länder tar Bergaskolan emot i år?

_______________________________________

 1. Hur gamla är dessa barn?

_______________________________________

3.Vad kan de göra på eftermiddagarna?

_______________________________________

 1. Var kan de bo?

_______________________________________

 1. Vilket speciellt program planerar skolan för dem?

_______________________________________

 

Mellannivå

 

Först – läs texten!

 

”Inte märkligt att mobbning sker på nätet”

 

Skolan måste inlemma den digitala världen i sina antimobbningsplaner. Och föräldrarna borde visa lika stort intresse för barnens liv på nätet som deras fotbollsträning, tycker Stig Roland Rask, expert på ungdomar och IT.

 

Skolorna måste jobba aktivt för att skapa ett klimat och en miljö som även förebygger

mobbning på nätet. Det räcker inte med att bara reagera i efterhand, menar Stig Roland Rask. Han menar att det egentligen inte är någon större skillnad på den mobbning som förekommer på nätet och den som förekommer i andra miljöer.

 

– Nätet är bara en ny arena för mobbning. Det är inte märkligt att mobbning sker på den arenan för det är ju där ungdomar umgås. På samma sätt som det där finns hyllningar och kärleksförklaringar finns det hån och trakasserier. Men det är inte någon ny sorts mobbning som kräver speciella kunskaper, säger han.

 

Det finns dock en skillnad: angreppen når betydligt fler. En av skolans uppgifter är att bedriva antimobbningsarbete. Stig Roland Rasks råd till skolan är att inlemma de digitala miljöerna i det förebyggande arbetet. Han anser också att föräldrar och andra vuxna inte heller kan komma undan sitt ansvar genom att hänvisa till bristande ”datakunskaper”. Ett handfast råd till föräldrarna är att göra en enkel

sökning på barnets namn. Det kräver ingen djupare IT-kunskap.

 

– Jag brukar rekommendera föräldrar att visa lika stort intresse för barnens digitala liv som de gör för fotbollsträningen eller andra fritidsaktiviteter. Det känns som att de naturliga föräldrainstinkter sällan träder i kraft när det gäller den digitala världen, säger Stig Roland Rask. Han understryker samtidigt att det är en balansgång mellan barnens rätt till integritet och föräldrarnas vilja och rätt till insyn i deras liv. Men en blogg som är öppen för alla är också öppen för föräldrarna.

 

– Föräldrarna ska naturligtvis inte smygläsa utan man måste tala om för sitt barn att man till exempel läser deras blogg. Han tycker det är svårt att ge generella råd om vilken kontroll av barnens liv på nätet som föräldrarna kan kräva. Det beror på, liksom i livet utanför nätet, vilken ålder barnen har.

 

– En 12-åring bör egentligen inte ha några hemligheter för sina föräldrar. En 18-åring bör ha hemligheter. Sedan får man hoppas hemligheterna inte är av någon tråkig art. Navelsträngen ska ju töjas under de här åren och många av de generella råden tar inte någon hänsyn till det.

Och nu – läs påståendena om texten! Sant eller Falskt?

 1. Barn mobbar inte varandra lika mycket på Internet. __        __
 1. Hån och trakasserier är två typer av mobbning. __        __
 1. Barnens föräldrar visar inte lika stort intresse för nätmobbning av sina barn.

__        __

 1. Stig Roland Rask tycker att föräldrarna ska ta mer ansvar inom nätmobbning.             __        __
 1. Föräldrarna bör veta om allt som deras 18-åriga barn gör. __ __

Facit

Grundnivå:

 1. 10 barn.
 2. 12 år.
 3. Delta i fritidsaktiviteter som musik, idrott eller konst.
 4. Hos barnfamiljer med lika gamla barn.
 5. En utflykt till Stockholm, ta en tur i stan, besöka berömda museer och parker.

 

Mellannivå:

 1. Falskt
 2. Sant
 3. Sant
 4. Sant
 5. Falskt