Svéd nyelvi gyakorló – 2017.09.04.

 

Grundnivå

 

I dag ska ni placera in rätt ord i meningar.

 

 1. Museet köper ett porträtt av … syskon.

A/ ert B/ dess

C/ din D/ sina

 

 1. Bankrånet hände … ett år och nio månader … .

A/ före … sedan B/ förrän … sen

C/ för … sedan D/ förr …

 

 1. Söder … berget finns det en vacker sjö.

A/ av B/ om

C/ från D/ till

 

 1. Jag tänker flyga till Kuba … Mallorca.

A/ söder om B/ i stället av

C/ till öster om D/ i stället för

 

 1. Han parkerar bilen … porten.

A/ utan B/ utom

C/ utantill D/ utanför

 

Mellannivå

 

I dag ska ni placera in rätt ord i meningar.

 

 1. Det här är en ung mamma som lyckades hitta … .

A/ hennes förlorade småa soner B/ den förlorad lille pojken

C/ sina förlorade små pojkar D/ sina förlorade lilla söner

 

 1. I fjol har man stulit 123 böcker ur biblioteket. I år var antalet bara 78, alltså betydligt … .

A/ mindre B/ mer

C/ mindre mer D/ få

 

 1. Bollen gick förbi målet … han tyckte var synd.

A/ som B/ vilken

C/ den D/ vilket

 

 1. Pernilla ville låna en bok vars författare hon inte … .

A/ kunde till B/ vetat

C/ känt D/ kände till

 

 1. Det han skriver i tidningen kan man inte ta … allvar.

A/ med B/ på

C/ av D/ för

Facit

Grundnivå:

 1. a
 2. c
 3. b
 4. d
 5. d

Mellannivå:

 1. c
 2. a
 3. d
 4. d
 5. b