Svéd nyelvi gyakorló – 2017.08.28.

 

Grundnivå

I dag ska ni placera in rätt ord i meningar.

 1. Perssons skägg är … än alla andras.

a/ längre          b/ långare

c/ mera lång    d/ mer lång

 

 1. Turisterna har … kakorna.

a/ åtit av          b/ åt upp

c/ åtit upp        d/ ätit upp

 

 1. Bankrånet hände … ett år och nio månader … .

a/ före … sedan           b/ förrän … sen

c/ för … sedan                        d/ förr … sen

 

 1. Min syster har aldrig … honom.

a/ träffats med            b/ träffat

c/ träffat med             d/ mött med

 

 1. Ola lekte med … barn i närheten av stranden.

a/ sitt små                   b/ hans litet

c/ hennes lite               d/ sina små

Mellannivå

I dag ska ni placera in rätt ord i meningar.

 1. Om hon smutsade ner skorna … in i rummet.

a/ skulle hon inte komma       b/ inte skulle hon komma

c/ skulle hon inte ha kommit d/ hon skulle inte komma

 1. Jag bad reseledaren … en karta … stan och en förteckning över alla sevärdheter.

a/ om … över   b/ på … av

c/ av … om      d/ över … på

 1. Tävlingen kunde inte startas igår … den låga temperaturen.

a/ på grund av                        b/ eftersom

c/ tack vare                 d/ istället för

 1. Frans undrade varför Inger … skrivit.

a/ har inte        b/ inte hade

c/ inte har        d/ hade inte

 1. Alla priser på kalkonkött har minskat … 12 % under de sista månaderna.

a/ om               b/ på

c/ med                         d/ vid

 

Facit

Grundnivå:

 1. a
 2. d
 3. c
 4. b
 5. d

Mellannivå:

 1. a
 2. a
 3. a
 4. b
 5. c