Svéd nyelvi gyakorló – 2017.08.16.

 

Grundnivå

 

Läs visitkorten och svara på frågorna!

 

Susanna Jansson

Holmvägen 12, 3 tr

582 67 Göteborg

Tel. 031-461 39 12

 

Martin Bäckström

Lärare

Stockholms Språkinstitut

Sveavägen 87, 2 tr, 118 24 Stockholm

Tel. 08-382 96 46 Mob. 073-828 33 17

 

 

1) Vad heter Martin i efternamn?

____________________________________

 

2) Vad har Susanna för adress?

____________________________________

 

3) Var arbetar Martin?

____________________________________

 

4) Vad jobbar han med?

____________________________________

 

5) På vilken våning bor Susanna?

____________________________________

 

 

Mellannivå

 

Först – läs texten!

 

Vanligt med skador på jobbet

 

Belastningsskador är fortfarande vanliga på svenska arbetsplatser, visar en ny rapport. Var åttonde person i yrken med svåra arbetsställningar var sjukskriven minst fem veckor under det senaste året.

 

Hit hör chaufförer, jordbrukare, städare och sjukvårdspersonal. De har ofta tunga arbetsuppgifter eller har olämpliga arbetsställningar kombinerat med upprepade och monotona arbetsrörelser. Bland andra yrkesgrupper var endast en till två procent sjukskrivna under så lång tidsperiod. Rapporten, som omfattar ca 10.000 personer, har fått namnet “När kroppen tar stryk” och har framställts av Statistiska Centralbyrån, SCB, på uppdrag av arbetarskyddsstyrelsen.

 

Någon större skillnad mellan kvinnor och män har inte kunnat utläsas ur materialet, förutom att kvinnorna är sjukskrivna något oftare. Mest besvär med ryggen uppger chaufförerna att de har. De sitter still under sina arbetspass i en ställning som är svår att variera. Dessutom utsätts de för vibrationer.

 

Problem med ryggen har även jordbrukare och städare, yrken där man står och går mycket. Var femte städare uppger att de har ont i nedre delen av ryggen varje dag och mer än var fjärde känner sig fysiskt uttröttad.

 

Bland kvinnor och män som lyfter tungt, 15-25 kilo flera gånger om dagen, och dessutom arbetar i vriden ställning, uppger 75 procent att de är uttröttade efter jobbet minst en dag per vecka.

 

Och nu – välj rätt svarsalternativ!

 

 1. Vilket påstående är felaktigt enligt artikeln?
 2. a) Vissa yrkesgrupper har fler sjukdagar än andra
 3. b) Sjuksköterskor har inte många sjukdagar
 4. c) Monotona rörelser kan skada hälsan
 5. d) Kvinnor stannar oftare hemma från jobbet än män

 

 1. Vilket påstående är felaktigt enligt artikeln?
 2. a) Drygt 25% av städarna är fysiskt trötta efter jobbet
 3. b) Stillasittande jobb orsakar ryggproblem
 4. c) Tunga lyft påverkar inte hälsan
 5. d) I många yrken ansträngs ryggen hårt

 

 1. Vilket påstående är felaktigt enligt artikeln?
 2. a) Undersökningen om arbetsskador omfattade ca tusen personer.
 3. b) Många städare har ont i ryggen.
 4. c) Det är inte bra för ryggen att arbeta i vriden ställning.
 5. d) Chaufförer har mest problem med ryggen.

 

 

Facit

 

Grundnivå:

 

 1. Bäckström
 2. Holmvägen 12, 3 tr. 582 67 Göteborg
 3. På Stockholms Språkinstitut
 4. Han är lärare
 5. Andra (2.) våningen

 

 

Mellannivå:

 

 1. b
 2. c
 3. a