Svéd nyelvi gyakorló – 2017.08.11.

Grundnivå

I dag ska ni komplettera meningar med ett ord.

 1. ____________ jag få tala med Lotta?
 1. Affären öppnar klockan tio, men när ____________ den?
 1. Maria är längre ____________ Charlotte.
 1. Kan du ____________ på TV:n? Jag vill se nyheterna.
 1. Ursäkta, vet du hur ____________ klockan är?
 1. Tack, snälla du ____________ hjälpen!
 1. Har du Peters telefonnummer? Jag måste ringa ____________.
 1. Den här tröjan är för liten. Har ni en ____________?
 1. Finns ____________någon post här i närheten?
 1. Jonas tycker ____________ livet är fantastiskt.

Mellannivå

I dag ska ni skriva verbet inom parentes i rätt form.

 1. Felix _______________ i soffan och tittade på TV hela kvällen i går. (ligga)
 1. Hon _______________ spela teater så länge hon kan minnas. (vilja)
 1. Min cykel _______________ medan jag var inne i affären. (stjäla)
 1. Jag _______________ i Stockholm i två år nu. (bo)
 1. Vår katt _______________ när vi var på landet. (springa bort)
 1. När jag _______________ mig perfekt svenska, ska jag börja jobba som tolk. (lära)
 1. Är biljetterna till matchen _______________ ? (beställa)
 1. Om jag _______________ pengar, skulle jag köpa den vackra tavlan. (ha)
 1. Bosse kom _______________ in i rummet. (vissla)
 1. När vi _______________ middag, gick vi på bio. (äta)

Facit

Grundnivå:

 1. kan
 2. stänger
 3. än
 4. sätta
 5. mycket
 6. för
 7. honom
 8. större
 9. det
 10. att

Mellannivå:

 1. låg
 2. har velat
 3. stals / blev stulen
 4. har bott
 5. sprang bort
 6. har lärt mig
 7. beställda
 8. hade
 9. visslande
 10. hade ätit