Svéd nyelvi gyakorló – 2017.08.05.

 

Grundnivå

 

I dag ska ni hitta rätt ord som fattas i meningar.

 

 1. Eva ringer till dig. Du får _____ från Eva.
 2. a) ett tal
 3. b) ett kall
 4. c) ett samtal
 5. d) ett prat

 

 1. Per gillar glass. Han _____glass.
 2. a) tänker att
 3. b) tycker
 4. c) tänker
 5. d) tycker om

 

 1. Var är min väska? Jag kan inte _____ den.

A hitta

B få

C leta

D finns

 

 1. I affären behöver jag _____ .
 2. a) ett troll
 3. b) en kundvagn
 4. c) en gaffel
 5. d) en rulle

 

 1. Jag går hem från affären. Jag bär alla saker i ___ .
 2. a) en kasse
 3. b) en lägg
 4. c) en resväska
 5. d) en soppa

 

 1. Jag har köpt _____ köttfärs.
 2. a) lite
 3. b) liter
 4. c) leta
 5. d) liten

 

 1. Nils behöver pengar. Han måste _____ pengar.
 2. a) köpa
 3. b) tjäna
 4. c) handla
 5. d) känna

 

 1. Den _____ månaden på året är januari.
 2. a) förstå
 3. b) färska
 4. c) femte
 5. d) första

 

 1. Hur _____ måste vi vänta?
 2. a) långt
 3. b) lågt
 4. c) länge
 5. d) många

 

 1. Hon spelar musik _____ varje dag.
 2. a) nästa
 3. b) bara
 4. c) nära
 5. d) nästan

 

 

Mellannivå

 

I dag ska ni hitta rätt ord som fattas i meningar.

 

 1. Jag har inte tid att gå på bio. Jag _____ inte.
 2. a) slipper
 3. b) orkar
 4. c) brukar
 5. d) hinner

 

 1. Ibland är det svårt att _____ rätt ord.
 2. a) vela
 3. b) välja
 4. c) jaga
 5. d) villa

 

 1. Jag dricker hellre te än kaffe. Jag _____ te.
 2. a) föredrar
 3. b) består av
 4. c) föräldrar
 5. d) beror på

 

 1. Columbus _____ Amerika.
 2. a) inträffade
 3. b) använde
 4. c) upptog
 5. d) upptäckte

 

 1. Filmen var tråkig. Den var _____ .
 2. a) inte rolig
 3. b) orolig
 4. c) missnöjd
 5. d) otrolig

 

 1. Hon ger inte upp. Hon är _____ .
 2. a) envis
 3. b) klok
 4. c) enastående
 5. d) sträng

 

 1. Jag tror att det blir kallt i morgon. Det blir _____ kallt i morgon.
 2. a) egentligen
 3. b) verkligen
 4. c) ju
 5. d) antagligen

 

 1. För att ta ut pengar på banken behöver jag _____ .
 2. a) ett tillstånd
 3. b) en permission
 4. c) en legitimation
 5. d) ett personbevis

 

 1. Vi vet inte orsaken. Vad är _____ till det?
 2. a) skjulet
 3. b) avdelningen
 4. c) anledningen
 5. d) förordet

 

 1. Det var inte planerat. Det hände _____ .
 2. a) villkorligt
 3. b) av en slump
 4. c) på en höft
 5. d) av ett tillfälle

 

Facit

 

Grundnivå:

1-c, 2-d, 3-a, 4-b, 5-a, 6-a, 7-b, 8-d, 9-c, 10-d

 

Mellannivå:

1-d, 2-b, 3-a, 4-d, 5-a, 6-a, 7-d, 8-c, 9-c, 10-b