Svéd nyelvi gyakorló – 2017.08.04.

 

Grundnivå

 

I dag ska ni hitta rätt ord som fattas i meningar.

 

 1. Jag måste stiga upp tidigt. Kan du _____ mig?
 2. a) väcka
 3. b) vakna
 4. c) vinka
 5. d) vakta

 

 1. Vi kan inte sluta nu. Vi måste _____ .
 2. a) fortfarande
 3. b) fortsätta
 4. c) försvinna
 5. d) förändra

 

 1. Vad handlar boken _________________?
 2. a) om
 3. b) mot
 4. c) på
 5. d) av

 

 1. Han blev arg när han _________________ bussen.
 2. a) missar
 3. b) missade
 4. c) misstänkte
 5. d) misshandlade

 

 1. Du sjunger bättre __________________ Pavarotti, tycker jag.
 2. a) som
 3. b) till
 4. c) för
 5. d) än

 

 1. Ursäkta, känner ni _________________ var apoteket ligger?
 2. a) till
 3. b) av
 4. c) för
 5. d) på

 

 1. Pojken blev så ledsen att han började ___________________.
 2. a) skratta
 3. b) gråta
 4. c) gräla
 5. d) skryta

 

 1. Richard och ____________ fru har varit gifta i 15 år.
 2. a) hennes
 3. b) sin
 4. c) hans
 5. d) deras

 

 1. – _____________ jacka är det? – Susannas, hon måste ha glömt den.
 2. a) vilken
 3. b) vem
 4. c) vad
 5. d) vems

 

 1. Hon är inte lika trevlig _____________ sin syster.
 2. a) som
 3. b) än
 4. c) av
 5. d) samt

 

 

Mellannivå

 

I dag ska ni hitta rätt ord som fattas i meningar.

 

 1. Vi har samma åsikt. Vi är _____ .
 2. a) överflödiga
 3. b) enastående
 4. c) överväldigade
 5. d) eniga

 

 1. Det gav mig lust att kämpa och lyckas. Det var _____ för mig.
 2. a) en utmaning
 3. b) en uppmaning
 4. c) ett uppslag
 5. d) ett utbud

 

 1. Susanna kan ________________ tyska och franska.
 2. a) antingen
 3. b) både
 4. c) båda
 5. d) varken

 

 1. Jag ser __________________ film på bio än på video.
 2. a) gärna
 3. b) heller
 4. c) håller
 5. d) hellre

 

 1. Han talar aldrig sanning, han är en riktig __________________.
 2. a) lögnhals
 3. b) lögnhuvud
 4. c) ljugare
 5. d) uteliggare

 

 1. Maria är hemskt rädd ___________________ ormar.
 2. a) om
 3. b) av
 4. c) till
 5. d) för

 

 1. Hon var gift i trettio år, men blev _____________________ i somras.
 2. a) änka
 3. b) änkling
 4. c) vigd
 5. d) mormor

 

 1. Du ser trött ut. Och du ___________________ ledsen också.
 2. a) varken
 3. b) värker
 4. c) verkar
 5. d) ser

 

 1. Se upp för dörrarna! Dörrarna _______________________.
 2. a) stängs
 3. b) stänger
 4. c) stöts
 5. d) slits

 

 1. Jag har ont i ________________________.
 2. a) magen
 3. b) melonen
 4. c) maten
 5. d) malen

 

Facit

 

Grundnivå:

1-a, 2-b, 3-a, 4-b, 5-d, 6-a, 7-b, 8-c, 9-d, 10-a

 

Mellannivå:

1-d, 2-a, 3-b, 4-d, 5-a, 6-d, 7-a, 8-c, 9-a, 10-a