Svéd nyelvi gyakorló – 2017.07.31.

Grundnivå

I dag ska ni placera in rätt ord i meningar.

1. Lisa älskar starka ____________.
Hennes bil är ____________,
huset hon bor i är ____________
och hon har alltid ____________ strumpor.

gult / färger / gröna / röd

2. Den här ____________ fungerar inte.
Kan du låna mig ett ____________ ?
Hur många ____________ har du i väskan?
De röda ____________ tycker jag bäst om.

pennan / böcker / suddgummi / pärmarna

3. Varför ____________ du inte på min fråga?
Hon ____________ fem kilometer varje dag.
____________ du mannen på balkongen?
Han ____________ ett brev till mamma.

ser / skriver / svarar / springer

4. Ska vi åka till havet ____________ bada?
Solen skiner ____________ det är ändå kallt.
Ska vi ta bilen ____________ vill du gå?
Tror du ____________ Sverige vinner?

och / att / eller / men

5. Eva bor i Stockholm, Sveriges ____________ .
Hon har också ett hus på Gotland, Sveriges största ____________ .
Det ligger nära ____________ .
Hon tycker om att bada i ____________ .

ö / huvudstad / havet / stranden

Mellannivå

I dag ska ni placera in rätt ord i meningar.

1. Pelle studerar ________ dagen.

a) alla b) hela c) all d) helt

2. Har du träffat Annelis ________ ?

a) nya man b) ny man c) nya mannen d) ny mannen

3. Gudrun kokar pasta och ________ .

a) river hon ost b) sedan river hon ost c) sedan river ost d) sedan hon river ost

4. Innan Carlos kom till Sverige, ________ att alla svenskar var blonda.

a) tänkte han b) tyckte han c) trodde han d) talade han

5. Huset, ________ jag bodde som barn, är rivet.

a) var b) där c) som d) vilket

Facit

Grundnivå:

1. färger – röd – gult – gröna
2. pennan – suddgummi – böcker – pärmarna
3. svarar – springer – ser – skriver
4. och – men – eller – att
5. huvudstad – ö – stranden – havet

Mellannivå:

1. b
2. a
3. b
4. c
5. b