Svéd nyelvi gyakorló – 2017.07.05.

Grundnivå

Först – läs texten!

Så mycket kostar en lägenhet i Stockholm om 5 fem år

Det här kommer hända med bopriserna på 5 år. Idag kostar en bostadsrätt i Stockholms innerstad 94 000 kronor per kvadratmeter i snitt. Och även om det verkar som att bopriserna nu bromsar i Stockholm så kommer det fortfarande ske en fortsatt prisuppgång.

Svenska mäklare säger att priset per kvadratmeter i innerstaden kommer öka till 114 000 kronor om fem år – i snitt 4,8 procent per år. Det visar undersökningen SBAB:s Mäklarbarometer.

Det innebär att till exempel en etta på 30 kvadratmeter ska kosta i snitt 3,4 miljoner kronor.

”Jag ser det här som ett mått på hur känslig marknaden är. Förväntningarna går ned lite i Stockholm där lägenheterna är som dyrast, och går upp i Göteborg och Malmö” säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Och nu – läs påståendena! Rätt eller Fel?

  1. Om man köper en lägenhet i Stockholm nu får man betala runt 100 000 kronor per kvadratmeter.                                                                                   ____
  2. Bostadspriserna fortsätter att öka.                                    ____
  3. Svenska mäklare tror att priset per kvadratmeter kommer att stanna vid 114 000 kronor.                                     ____
  4. En enrumslägenhet ska kanske kosta mer än 3 miljoner kronor. ____
  5. Lägenheterna är dyrast i Malmö.                         ____

Mellannivå

Först – läs texten!

Ny studie: Det är inte farligt att sitta ned och jobba

En rad studier har pekat på att det är farligt, eller rentutav livsfarligt, att sitta ned när man jobbar. Risken att dö i förtid skulle exempelvis kunna öka med 40 procent. En studie av 200 000 personer visade exempelvis att risken för förtida död ökar med 40 procent när man sitter ned 11 timmar eller mer per dygn. Problemet i informationssamhället är dock att vi ofta inte har något annat val än att tillbringa många och långa timmar framför datorn.

Men en ny studie från brittiska forskare pekar nu mot något annat – forskarna fann inget samband mellan sittande och risk för förtida död. En grupp forskare vid Universitetet i Exeter har kartlagt hälsan hos 5 132 människor, varav 3 720 män och 1 412 kvinnor under 16 år, för att titta på hur sittande, stående och olika motionsövningar påverkade dödligheten.

Forskarna delade upp det hela i total tid som man sitter och kategoriserade det som jobb eller fritid. Därefter delades fritiden upp i hur mycket man tittar på tv (det vill säga ligger i soffan) respektive hur mycket man inte tittar på tv. Forskarna vägde även in faktorer som total tid i stående ställning och andra former av fysiska aktiviteter.

Studie visar att efter att ha använt kontrollvariabler som rökare eller icke-rökare, alkoholkonsumtion, dieter och ämnesomsättning så fann forskarna ingen som helst koppling mellan deltagarnas generella dödlighet och hur länge man sitter ned under dygnet – studien har publicerats i International Journal of Epidemiology i veckan.

En detalj i sammanhanget var att personerna som ingick är kontorsjobbare i London, vilket är en stad som dels kräver mycket promenader, dels ofta kräver att man står i kollektivtrafiken. Något som har gjort att deras genomsnittliga dagliga promenad blivit dubbelt så lång som genomsnittet i Storbritannien.

Forskarna kunde konstatera att såväl invanda resor som dagliga kunde promenader kunde motverka risken för förtida död, men man fann alltså inget samband mellan ökad dödlighet och att sitta ned då man jobbar.

De brittiska forskarna rekommenderar därför såväl policyskapare som vårdgivare att sluta prata om att stå upp och jobba och i stället fokusera på fysiska aktiviteter.
“Man ska vara försiktig med att lägga tonvikten på sittbeteendet som riskfaktor för dödlighet eftersom det inte har något att göra med effekterna av fysiska aktiviteter”, konstaterar forskarna.

Och nu – läs några påståenden om texten! Rätt eller Fel?

  1. Nästan all tidigare forskning visar att det är farligt att sitta för mycket. ___
  2. En ny forskning säger att för tidig död inte beror på för mycket sittande. ___
  3. Försökspersonerna jobbar på olika kontor i London.                         ___
  4. Resultatet visar att man inte heller ska promenera.                         ___
  5. Fysiska aktiviteter är lika farliga som att sitta länge.                         ___

Facit

Grundnivå:

1-Rätt, 2-Rätt, 3-Fel, 4-Rätt, 5-Rätt

Mellannivå:

1-Rätt, 2-Rätt, 3-Rätt, 4-Fel, 5-Fel