Svéd nyelvi gyakorló – 2017.05.31.

Grundnivå

Först – läs texten!

En legitimation är ett bevis på att du är du. En legitimationshandling har ett foto på dig och din namnteckning. Legitimationen finns som en säkerhet, för att ingen annan ska kunna utgöra sig för att vara du och t ex ta ut pengar från ditt bankkonto.

En vanlig legitimation kan vara ett ID-kort (identitetskort) som du kan göra på en bank eller post. De gäller i hela Sverige. Ditt pass, körkort eller nationella id-kort är också godkända legitimationer.

Legitimationen måste du kunna visa när du tar ut pengar på en bank eller betalar med kontokort. Går du på disco eller Systembolaget måste du kunna legitimera dig för att visa att har uppnått rätt ålder.

Håll reda på ditt ID-kort och låna aldrig ut det. Använd inte heller själv andras ID-kort. Om du tappar bort ditt ID-kort eller om det blir stulet bör du göra en polisanmälan med en gång.

Och nu – läs påståendena! Rätt eller Fel?

  1. I Sverige måste alla kunna legitimera sig.                         ____
  2. Ett körkort är också en legitimation.             ____
  3. Man behöver ingen legitimation när man tar ut pengar från banken. ____
  4. Det är okej att låna ut sin legitimation till någon annan.             ____
  5. Om någon stjäl ditt ID-kort måste du kontakta polisen.             ____

Mellannivå

Först – läs texten!

Många barn i Sverige rör sig inte så mycket som de borde. En ny undersökning visar att det är rätt få som gör det.

En av de som har forskat om det här är Gisela Nyberg vid Karolinska institutet:

– Vi har kommit fram till att barn och ungdomar inte rör sig tillräckligt i Sverige, och att barn och ungdomarna inte når rekommendationen om fysisk aktivitet, som är 60 minuter aktivitet om dagen, säger hon.

Det är Världshälsoorganisationen inom Förenta Nationerna som ger rådet att barn bör motionera minst en timme om dagen. Men den här nya undersökningen visar att långt ifrån alla gör det och att det är färre flickor än pojkar som når målet.

Forskarna har undersökt 900 barn, som går i femman, åttan och i tvåan i gymnasiet. Barnen har haft en mätare på sig som har mätt hur mycket de har rört på sig varje dag. Och forskaren Gisela Nyberg är bekymrad över att få rör på sig ordentligt:

– Det är en stor andel som inte når upp till rekommendationerna. Och många är stillasittande en stor del av sin vakna tid. Bland gymnasieeleverna är det nästan 80 procent som spenderar sin vakna tid stillasittandes. Så det är oroväckande.

Och nu – läs några påståenden om texten! Rätt eller Fel?

  1. Många svenska barn rör sig alldeles för lite.                         ___
  2. Rekommenderad fysisk aktivitet för barn är en timme var je dag. ___
  3. Pojkarna rör sig mindre än flickorna.                         ___
  4. Mer än tusen barn undersöktes.                                     ___
  5. Av gymnasieeleverna sitter majoriteten stilla nästan hela dagen. ___

Facit

Grundnivå:

1-Rätt, 2-Rätt, 3-Fel, 4-Fel, 5-Rätt

Mellannivå:

1-Rätt, 2-Rätt, 3-Fel, 4-Fel, 5-Rätt