Gramatikk

Nybegynner

Vi skal øve setningsskjema i dag.

 1. Lag setninger!

  1. ___________________________________.
   Etter at, de, giftet, hadde, seg, Argentina, de, flyttet, til
  2. ________________________________
   Selv om, husket å, hun, ikke, handle, ikke, sur, ble han
  3. Han har fått en ny kjæreste ________________________
   han, forelsket, er, i, som, veldig
  4. Hun har en sjef __________________________
   ikke, liker, hun, som

Løsningen: a) Etter at de hadde giftet seg, flyttet de til Argentina. b) Selv om hun ikke husket å handle, ble han ikke sur. c) som har er veldig forelsket i. d) som hun ikke liker.

 

 1. Svar med adjektiv i superlativ form!
 1. Denne genseren er for tynn. Det er den tykkeste jeg har!
 2. Denne buksa er for skitten.
 3. Denne jakka er for lys.
 4. Denne frakken er for liten.
 5. Denne kjolen er for kort.

Løsningen: b) Det er den mest skittne jeg har., c) Det er den lyseste jeg har. d) Det er den minste jeg har. e) Det er den korteste jeg har!

 

Videregående

Vi skal øve adjektiver i dag.

 1. Sett inn adjektiv i komparativ eller superlativ i riktig form!
  1. Hvem er _________ i familien? Oldefar. Han er neste 90 år.
  2. Hvilken by er _______, Trondheim eller Bergen? Bergen.
  3. Er temperaturen _____ i dag enn i går? Ja, for i dag er det bare sju varmegrader.
  4. Hva synes du er _________, å bo på landet eller i byen? Jeg foretrekker landet.
  5. Hvilken bil er __________? Skoda, tror jeg, for den koster bare 150.000.
  6. Er du ____________ eller _____________ enn broren din? Vi er like gamle. Vi er tvillinger.
  7. Hva er ______________, uttale eller grammatikk? Grammatikk, for det forstår jeg ikke.

Løsningen: a) den eldste, b) størst, c) kaldere, d) best, e) den billigste, f) eldre, yngre, g) vanskeligst

 1. Sett inn ordet i superlativ!
 1. kort             Hva er veien til skolen?
 2. lav             Hva er karakterene på dette kurset?
 3. gammel Her ligger bygningen.
 4. spesialisert Hun ville ta emnene.
 5. god Dette er min pretasjon.
 6. ung Skolens elev sitter der borte.
 7. relevant De begynte med oppgavene.
 8. liten Vi må starte med barna.

 

Løsninger: a) den korteste veien, b) de laveste karakterene, c) den eldste bygningen, d) de mest spesialiserte emnene, e) min beste prestasjon, f) yngste elev, g) de mest relevante oppgavene, h) de minste barna