Ordforråd

Nybegynner

 

Vi skal lære noen uttrykk om fossile energikilder.

 

 1. Fyll ut med de riktige ordene!

Substantiv                              Verb                           Adjektiv

_____________              interessere seg                   ____________

_____________              ____________                  produktiv

reduksjon                       _____________                 _____________

 

Løsningen: en interesse, interesssant, produksjon, produsere, redusere, redusert

 

 1. Fyll ut med riktig ord fra oppgave 1 i riktig form!
 1. Å satse på solenergi er ________________ de fleste.
  Mange ___________ solenergi.
 2. De håper at ___________ solenergi skal øke.
  De vil __________ mer energi __________ sola.
 3. De vil __________ bruken __________ fossile energikilder.
  De ønsker et ___________ forbruk ____________ fossile energi.

Løsningen: a) interessant, interesserer seg for, b) produktiv, produsere, av, c) redusere, av, redusert, av

Videregående

 

Vi skal lære noen uttrykk om skole og utdanning.

 

 1. Fyll ut med substantiver!
 1. å lære læring
 2. å trives
 3. å forske
 4. å prestere
 5. å motivere

Løsningen: b) en trivsel, c) en forsker, en forskning, d) en prestasjon, e) en motivasjon

 

 1. Skriv inn ord fra oppgave 1 i riktig form i setningene!
 1. Hvordan kan vi ___________barn og unge, slik at de får lyst til å gå på skolen?
 2. ______________forteller oss at når barn er trygge, og når de ____________ og har venner, er det større muligheter for at de _________ det de skal på skolen.
 3. Du mener altså at barn må føle trygghet og ___________ for å kunne _____________noe på skolen.
 4. Elever som ikke ______________ på skolen, har det ikke godt, og de mangler ____________. For å oppnå gode __________ må de være ____________for skolearbeid.

Løsningen: a) motivere, b) Forskere, trives, lærer, c) trivsel, prestere, d) presterer, motivasjon, prestasjoner, motivert