Ordforråd

Nybegynner

 

Vi skal lære noen uttrykk om utdanning og arbeid.

 

 1. Fyll ut setningene slik at de betyr det samme som setningene til venstre!
  1. Staten har ansvar for utdanningen. à Utdanningen er et ___________ansvar.
  2. Hva vil politikerne oppnå? à Hva er politikernes ___________?
  3. Alle må ta grunnskolen. à Grunnskolen er _____________ for alle.
  4. De skal lære å samarbeide. à De skal utvikle _________til samarbeid.

 

Løsningen: a) statlig, b) mål, c) obligatorisk, d) seg

 

 1. Skriv tilsvarende substantiv i riktig form!
 1. å søke                      Vil du lese gjennom __________min?
 2. å samtale                 Vi hadde en interessant ___________.
 3. å ansette Hvordan er muligheten for fast ___________?
 4. å intervjue               Er du blitt innkalt til _____________ ?
 5. å erfare                    Hvilke ___________har de?
 6. å konkurrere Det er stor _____________ om de beste jobbene.

 

Løsningen: a) søknaden, b) samtale, c) ansettelse, d) intervjuet, e) erfaringer, f) konkurranse

Videregående

 

Vi skal lære noen uttrykk om arbeid og miljø.

 

 1. Sett inn ord med omtrent motsatt betydning!
 1. en ulempe Synes du det er en ________ å jobbe om natta?
 2. fast Han har fått en ________ stilling på et lager.
 3. kortere Nå har jeg fått ___________ arbeidsdager.
 4. flere Jeg jobber _____________ dager i uka.
 5. en sysselsetting Nå har ____________ økt.

 

Løsningen: a) fordel, b) midlertidig, c) lengre, d) færre, e) arbeidsledigheten

 

 1. Sett inn uttrykkene i setningene!
  i tide, se tida an, på tide, hele tida, ta sin tid
 1. Det behøver ikke å gå så fort. Alt må ______________.
 2. Nå trenger vi en forandring. Nå er det ________________ med en forandring.
 3. Jeg vil ikke bestemme noe må. Jeg vil _________ før jeg bestemmer meg.
 4. Du må snu før det er for sent. Du må snu ________________.
 5. Du avbryter meg stadig vekk. Du avbryter meg ______________

Løsningen: a) ta sin tid, b) på tide, c) se tida an, d) i tide, e) hele tida