Kultur, Leseforståelse

Nybegynner

 

Vi skal øve leseforståelse i dag.

  1. Les teksten og fyll ut med ordene!

Det norske skolesystemet

Norske barn kan gå i ___________(1) fra de er ganske små, men her får de ikke undervisning __________(2) i å lese eller å rekne. De arbeider med pedagogiske leker, hører og forteller  historier og synger. Når de er 6 eller 7 år begynner de på skolen. Nå skal de lære fag som norsk, rekning, kristendom osv. Elevene får undervisning i disse _____________(3) på skolen, og de får lekser som de skal gjøre _________(4).

 

På noen skoler lærer barna engelsk _________(5) i 1. klasse, men det er mer vanlig at de begynner med engelsk i 3. eller 4. klasse. I 8. klasse kan elevene _________(6) om de vil lære tysk eller fransk. Det er vanskeligere å lære disse språkene enn engelsk, for grammatikken er så __________(7)!

 

Elevene tar sin første eksamen i 9. klasse, og nå er det mulig å _________(8) med skolegangen hvis man vil. Men de fleste fortsetter på videregående skole, hvor man spesialiserer _________(9) i forskjellige fag. Noen velger akademiske fag som matematikk og språk, mens andre velger mer ___________(10) fag som elektronikk, helsefag eller mekanikk. De som har valgt de akademiske _________(11) og tar eksamen etter tre år, kan studere videre ved universitetene og høyskolene.

hjemme           allerede           linjene             slutte   seg       komplisert

barnehage       verken             praktiske         fagene             velge

 

Løsningen: 1) barnehage, 2) verken, 3) fagene, 4) hjemme, 5) allerede, 6) velge, 7) komplisert, 8) slutte, 9) seg, 10) praktiske, 11) linjene

 

  1. Svar på spørmålene!
  1. Når begynner barna å lære engelsk?
  2. Hvor mange eksamener har elevene på skolen?
  3. Hva kan man gjøre etter 9 år?

Løsningen:  a) Noen av dem lærer fra 1. klasse, men de fleste lærer fra 3. eller 4. klasse. b) Vi vet ikke det. Vi vet at den første eksamenen er i 9. klasse. c) Man kan spesialisere seg på videregående skolen, og etter på på høyskolen og universitetet. Men noen velger å slutte skolen og velger noen fag.

 

Videregående

 

Vi skal øve leseforståelse i dag.

  1. Les teksten og fyll ut setningene!

Roald Amundsen når fram til Sørpolen

__________(1) fra Roald Amundsen var barn hadde han drømt om å oppdage nye steder. Da han ble eldre, lærte han seg __________(2) og forberedte seg ellers så godt han kunne til lange reiser i ___________(3) deler av verden. Av eskimoer på Grønland lærte han å kunne ___________(4) i bitende kulde.

 

Amundsen var med på mange ekspedisjoner, både i Nord- og Sørishavet, men det store ___________(5) hans var å nå Nordpolen. Han og _____________(6) gjorde seg klar til denne reisen med skipet ‘Fram’ da de fikk _____________(7) at amerikaneren Robert Peary allerede hadde nådd Nordpolen. Amundsen forandret da planene sine. Han hadde hørt at engelskmannen Robert Scott ville prøve å nå Sørpolen, og Amundsen ville ____________(8) med Scott. De nye planene var hemmelige. Han fortalte ikke en _____________(9) mannskapet at de skulle til Sørpolen og ikke Nordpolen før de var langt på vei. Til Scott sendte han et telegram hvor det stod: ‘Jeg vil gjerne informere Dem om at “Fram” seiler mot Sørishavet.’

 

Amundsen og fire av mennene slet seg ____________(10) over isen, og 14. desember 1911 heiste de det norske _____________(11) på Sørpolen. Bare vel en måned senere kom Scott og mennene hans fram. Det store ____________(12) var over.

 

navigasjon       iskalde            flagget            gang    overleve          målet   konkurrere

høre     helt      mannskapet     fram    kappløpet

Løsningen: 1. helt, 2. navigasjon, 3. isklade, 4. overleve, 5. målet, 6. mannskapet, 7. høre, 8. konkurrere, 9. gang, 10. fram, 11. flagget, 12. kappløpet

 

  1. Svar på spørsmålene!
  1. Hva ville Amundsen som barn?
  2. Hvor byttet han til Sørpolen i stedet for Nordpolen?
  3. Hva var overraskelse til mannskapet hans?

Løsningen: a) Han ville oppdage nye steder. b) Nordpolen ble oppdaget av en amerikansk mann. c) De trodda at de reiste til Nordpolen, men det var ikke sant. De reiste til Sørpolen.