Gramatikk

Nybegynner

Vi skal øve subjunksjoner og som-setninger i dag.

 1. Sett inn AT eller OM i setningene!

  1. De vil vite _____________ det er eksamen i morgen.
  2. Ivan mener ___________ politikerne i Norge prater for mye.
  3. Velferdsstaten skal sørge for _______________ alle har det bra.
  4. Vet du _____________han har hørt noe om den nye jobben?
  5. Har du hørt _____________ vi skal på kino i dag?

Løsningen: a) om, b) at, c) at, d) om, e) om

 1. Bind setningene sammen ved hjelp av SOM! Noen ganger er det obligatorisk, noen ganger kan det sløyfes.
 1. Jeg trenger en ferie. Den varer i en hel måned.
 2. Jeg kjenner mannen. Han bor i det gule huset.
 3. Jeg trenger boka. Du lånte den av meg i forrige uke.
 4. Kjenner du den jenta? Hun sitter der borte.
 5. Har du sett den nye bilen? Jeg kjøpte den for tre dager siden.
 6. Fatene står i skapet. Skapet står til venstre for bokhylla.
 7. Heldigvis har hun en bror. Han er lege.

Løsningen: a) Jeg trenger en ferie som varer i en hel måned. b) Jeg kjenner mannen som bor i det gule huset. c) Jeg trenger boka (som) du lånte av meg i forrige uke. d) Kjenner du den jenta som sitter der borte? e) Har du sett den nye bilen (som) jeg kjøpte for tre dager siden? f) Fatene står i skapet som står til venstre for bokhylla. g) Heldigvis har hun en bror som er lege.

Videregående

Vi skal øve preposisjoner og subjunksjoner i dag.

 1. Sett inn preposisjoner
  1. Hun flyttet hjemmefra _________ å bo ___________ seg selv.
  2. Broren foretrekker å bo ____________ foreldrene.
  3. Han har omsorg _____________ sine gamle foreldre.
  4. De gamle klarer seg ___________ stor grad _________ egen hånd.
  5. Han hjelper dem litt __________ husarbeidet.
  6. ____________ tillegg handler han for dem.

Løsningen: a) for, for, b) hos, c) for, d) i, på, e) med, f) i

 1. Knytt sammen med subjunksjonene!
 1. da Han var liten. Han gikk ikke i barnehagen.
 2. etter at De hadde fått større leilighet. De var fornøyde.
 3. selv om Han var hjemme fra jobben. Han var ikke syk.
 4. på grunn av at Hun oppsøkte Nav. Hun hadde ikke fått jobb.
 5. til tross for at Hun hadde spart mange penger. De kunne ikke kjøpe hus.

Løsninger: a) Da han var lite, gikk han ikke i barnehagen. b) Etter at de hadde fått større leilighet, var de fornøyde. c) Selv om han ikke var syk, var han hjemme fra jobben. d) Hun oppsøkte Nav på grunn av at hun ikke hadde fått jobb. e) Til tross for at hun hadde spart mange penger, kunne de ikke kjøpe hus.