Ordforråd

Nybegynner

Vi skal lære noen uttrykk om dagligliv.

 1. Fyll ut!

Verb                                      Adjektiv                                Substantiv

aktivisere

organisert

instruere

opplevelse

Løsningen: aktivisert, aktiv, aktivitet, organisere, organisering, organisasjon, instruert, instruksjon, instruktør oppleve, opplevd

 1. Bruk ordene fra oppgave 1 i riktig form!
 1. Kone mi jober som __________________ i svømmeklubben.
 2. Barna mine er også _________ på ulike områder.
 3. Jeg må __________ hverdagene våre og passe på at alle kommer seg av gårde til __________ sine. Det er ganske travelt, men vi har mange hyggelige ___________ også.

Løsningen: a) instruktør, b) aktive, c) organisere, aktivitetene, opplevelser

Videregående

Vi skal lære noen uttrykk om kultur og utdanning.

 1. Fyll ut med ordene til venstre i riktig form!
  1. en same                      På 1970-tallet møtte ____________ etter hvert mer respekt for sin egenart.
  2. en organisasjon          Flere samiske ____________ arbeidet aktivt for samenes
  3. en rettighet                 ______________, og
  4. en myndighet             de norske __________ endret etter hvert
  5. en kultur                     politikken i retning av å støtte den samiske __________.
  6. et språk                      Samisk er nå anerkjent som offisielt ______ i de samiske områdene i nord.

Løsningen: a) samene, b) organisasjoner, c) rettigheter, d) myndighetene, e) kulturen, f) språk

 1. Sett inn ordene i riktig form!
  1. kontroversiell I dag skal vi ta opp et ___________ emne.
 1. praktisk Har du noen ___________ råd å gi med? Et __________ råd er at du leser litt hver dag.
  1. falsk               Hun møtte ham med et _________ smil.
 1. sliten Nå er jeg __________! Det satt mange _________ studenter på lesesalen.
  1. offentlig         Etter min mening er det et ________ ansvar.
 1. ekkel Han syntes at maten var ____________. Hun prøvde å unngå alle _____________ situasjoner.
 2. super Dette er en ___________ ide. Nå er det _________ forhold og mye snø i skibakken.

Løsningen: a) kontroversielt, b) praktiske, praktisk, c) falsk, d) sliten, slitne, e) offentlig, f) ekkel, ekle, g) super, supert