Gramatikk

Nybegynner

Vi skal øve subjunksjoner i dag.

Sett inn AT eller OM i setningene!

Skal du ikke spørre _____________ han kommer på festen i morgen?
Han lurer på ___________alle må betale skatt.
Han sier _____________ han ikke tjener så mye.
Jeg tror ______________ Ove prøver å lure meg.
Har du hørt ______________ Pettersen har vunnet i lotto?
Jeg synes _____________ det er veldig urettferdig.
Løsningen: a) om, b) om, c) at, d) at, e) om, f) at

 

Sett inn subjunksjonene: FØR, FORDI, DA, SELV OM, ETTER AT, HVIS!
_________________(1) onkel Severen tjente mye og var veldig gjerrig, var ha en rik mann. _____________ (2) han døde, var vi alle veldig spente. Hvem kom til å arve alle pengene hans? Han hadde ingen barn, bare oss nevøene og niesene. Advokaten hans innkalte oss til et møte to uker ________________(3) onkel Severin var begravet. ___________ (4) vi ønsket å arve noe, måtte vi i alle fall møte opp, hadde onkel Severin bestemt. _______________(5) møtet skulle være på onkels hytte lang oppe på fjellet, var alle på plass på toget dit fredag ettermiddag. _________________(6) helgen var slutt, skulle vi alle få en stor overraskelse, men det visste vi jo ikke da.

 

Løsningen: 1) selv om, 2) da, 3) etter at, 4) hvis, 5) fordi, 6) før

Videregående

Vi skal øve preposisjoner og leddsetninger i dag.

1.      Sett inn preposisjoner!

De klarer seg bra i og _________ at de jobber begge to.
__________ forbindelse __________ fødselen har de rett til permisjon.
Han har rett ___________ plass i barnehage.
Hvem har ansvar ___________ å hente ungene i dag?
Han har laget mat _______ tillegg _________ å hente barna.
Familien består ________ far, mor og tre barn.
Hva dreier programmet seg _______?
Løsningen: a) med, b) i, med, c) om, d) for, e) i, til, f) av, g) om

Lag tilsvarende leddsetning
a)      Hva heter naboen? Jeg lurer på HVA NABOEN HETER.

b)      Hvor flyttet de? Jeg lurer på ….

c)      Når kommer hun tilbake? Jeg lurer på…

d)     Er leiligheten dyr? Jeg lurer på …

e)      Kommer hun senere? Jeg lurer på…

f)       Hvem er han gift med? Jeg lurer på…

g)      Hvor mye må de betale? Jeg lurer på…

h)      Hva sa han? Jeg lurer på…

Løsninger: b) …hvor de flyttet. c) … når hun kommer tilbake. d) ….om leiligheten er dyr. e) om hun kommer senere. f) …hvem han er gift med. g) hvor mye de må betale. h) … hva han sa.