Ordforråd

Nybegynner

Vi skal lære noen uttrykk om dagligliv.

 1. Hva betyr det?

Tidsklemma. a) Man begynner for tidlig på jobben om morgenen. b) Man rekker ikke å lage middag hver dag. c) Man føler at man har for dårlig tid.

Foreldrepenger. a) foreldrenes inntekter i forbindelse med fødsel b) penger som foreldrene må betale for barnehage c) foreldrenes utgifter i forbindelse med en fødsel.

Kildekritikk. a) kritikk av dårlige aviser b) kritisk analyse av informasjon c) nettmobbing.

Løsningen: Tidsklemma c), Foreldrepenger a), Kildekritikk b)

 1. Sett inn tilsvarende substantiv i riktig form!

  1. å utfordre       Det er en viktig…
  2. å undertrykke De ble utsatt for ….
  3. å diskriminere De ønsket å få slutt på all ….
  4. å forske          Mange _____________ er interessert i historie.
  5. å respektere    Man må ha __________ for kulturen der man kommer.
  6. å organisere    Mange av _________  her i landet er knyttet til sport.
  7. å oversette      Har du lest den nye _________ av boka?

Løsningen: a) utfordring, b) undertrykkelse, c) diskriminering, d) forskere, e) respekt, f) organisasjonene, g) oversettelsen

Videregående

Vi skal lære noen uttrykk om kultur.

 1. Skriv inn ordene i riktig form!
  en asylsøker, et asylmottak, et sted, en fotballtrener, en kommune

Jeg kom hit som _______________ (1) for tre år siden. Først bodde jeg et år på ______________(2). _______________(3) lå på et lite ______________ (4) ute på landet. Naturen var flott, og det var trygt og godt der. Men mange av ______________ (5) følte seg ensomme. Det var lang vei til byen, og det var ikke mye å gjøre på _____________(6). Noen av de ansatte spilte fotball, og de tok jobben som ______________ (7). Da spilte vi fotball og hadde det morsomt. Jeg var blant de heldige som fikk oppholdstillatelse, og etter en stund fikk jeg bosetting i _____________ (8) på Vestlandet. _____________(9) er liten, men veldig hyggelig, og jeg håper å finne meg godt til rette her.

Løsningen: 1) asylsøker, 2) et asylmottak, 3) asylmottaket, 4) sted, 5) asylsøkerne, 6) stedet, 7) fotballtrener, 8) en kommune, 9) kommuna

 1. Sett inn ordene i riktig form!
  en bonde, en sønn, en gård, en skatt, en far, ei jord, en plante, en drue

Det var en gang ______(1) som hadde tre _____________ (2). ____________(3) hans var ganske dovne og prøvde å skulke unna arbeidet på _____________(4). Den gamle _____________ (5) var syk og visste at han snart skulle dø. En dag sa han til ____________ (6): Min ti der snart ute, men jeg etterlater dere en stor rikdom sa gan. Dere skal vite at ute i hagen ligger det gjemt ____________(7).

Da ___________(8) var død og begravet, fant ____________(9) fram hakker og spader og begynte å grave i ____________ (10). De gravde og hakket dag etter dag for å finne _______________ (11), men fant ingenting.

Etter en stund oppdaget de imidlertid at all gravingen i ____________(12) hadde vært god for vinstokkene. _____________(13) på _______________(14) vokste og trivdes, og aldri før hadde ___________(15) vært så fine. Vinen som de laget av ____________(16), ble kjent som den beste i landet, og __________(17) ble rike, takket være ____________ (18) i ____________(19) som ______________ (20) hadde fortalt dem om.

Løsningen: 1) en bonde, 2) sønner, 3) sønnene, 4) gården, 5) bonden, 6) sønnene, 7) skatt, 8) faren, 9) sønnene, 10) jorda, 11) skatten, 12) jorda, 13) plantete, 14) gården, 15) druene, 16) druene, 17) sønnene, 18) skatten, 19) jorda, 20) faren