Gramatikk

Nybegynner

Vi skal øve indirekte tale og preposisjoner i dag.

 1. Skriv ferdig setningen i indirekte tale!

  1. Jeg har vært opptatt av politiske spørsmål hele livet.
   Hun sa at __________________ av politiske spørsmål hele livet.
  2. Jeg vil gjerne bli med på konferansen.
   Hun sa at ________________ bli med på konferansen.
  3. Skal jeg holde foredrag?
   Hun lurte på om hun ____________________.
  4. Vil du sitte i styret?
   Hun spurte at ______________________ i styret.
  5. Det kan være litt vanskelig å skille mellom partiene.
   Hun mener at ____________ å skolle mellom partiene.

Løsningen: a) hun hadde vært, b) hun gjerne ville, c) skulle holde foredrag, d) hun ville sitte, e) det kunne være litt vanskelig

 1. Sett inn rett preposisjon i setningene!
 1. Hva leter du__________?
 2. Hvem har ansvar _________å redigere programmet?
 3. Hvor skal dere reise ____________sommer?
 4. Kan du dekke _____________bordet ___________meg?
 5. Hva er vinen laget ___________?
 6. Hva vet du __________ saken?
 7. Kan du svømme _____________ vann?
 8. Hvilke saker er meldt ____________ møtet?
 9. Kan du sette koppene inn ___________ skapet?
 10. Hva holder du ____________ _____________?
 11. Trenger du noen å snakke __________?

Løsningen: a) etter, b) for, c) i, d) på, for, e) av, f) om, g) i, h) på, i) i, j) på, med, k) med

Videregående

Vi skal øve modale hjelpeverb og handling utstrakt i tid i dag.

 1. Sett inn modale hjelpeverb som passer og husk å bøye verbet!

I dag har Petter fødselsdag. Han fyller fem år. Bestemor og bestefar ________(1) komme på besøk. De kommer klokka fire. Først __________(2) de spise middag, og etterpå _______ (3) bestefar hvile seg litt. Når bestefar er klar, __________(4) de spise kaker og drikke brus og kaffe. Nå sitter mor og Petter og prater om det som _________(5) skje sener på dagen.

P: _________(6) vi spise middag først? ____________(7) vi ikke bare spise kaker med en gang? Mor: Nei, det går ikke. Først _________(8) vi ha middag. P: ______________(9) alle synge bursdagssangen for meg? M: Ja, det er klart at vi ________(10). Tenk at du blir fem år! P: Det er like mange år som en hånd. M: Det er det. ___________(11) du telle fingrene dine? P: Mora da. Selvfølgelig ___________(12) jeg det. _____________(13) du høre? M: Gjerne. P: 1,2,3,4,5!. M: Flott! Men, vet du, Petter, jeg synes at vi ____________(14) begynne å lage kaken nå. _________(15) du hjelpe meg? P: ________(16) jeg? M: Nei, selvfølgelig ikke. Jeg klarer det alene. Men det er hyggelig å være to. P: Jeg _______(17) heller gå ut litt, skjønner du. Jeg _____________(18) hoppe på trampolinen. M: OK. Gjør det, Petter. Ettepå __________(19) du ta en dusj. Pappa __________(20) hjelpe deg med det. P: ___________(21) jeg? M: Ja, det ___________(22) du. Du ______________(23) være ren og pen til besøket, vet du.

 

Løsningen: 1) skal, 2) skal, 3) skal/vil, 4) skal, 5) skal, 6) Må, 7) Kan, 8) skal, 9) skal, 10) skal, 11) kan, 12) kan, 13) vil, 14) skal, 15) vil, 16) må, 17) vil, 18) vil, 19) skal, 20) skal, 21) må, 22) må, 23) bør

 1. Lag setninger som viser at handlingen er utstrakt i tid. Bruk et uttrykk som passer. Velg fra de følgende:
  å drive og.., å holde på å.., å være opptatt med å.., å være i ferd meg å.., å være i gang med å.., å sitte og.., å stå og.., å ligge og.., å stå og.., å gå og.., å fortsette å.., å bli sittende og.., å holde på med å.., å pleie å.., å bruke å..
 1. De flytter.
 2. Hun skriver ei bok.
 3. Han lærer å svømme.
 4. Hun skal te eksamen.
 5. Han leter etter ny jobb.
 6. Han trener hver dag etter jobb.
 7. Det snør.
 8. Han skriver en e-post.
 9. Han leser avisa.
 10. Hun nyter utsikten.
 11. De bygger nytt hus.

Løsninger: a) De holder på å flytte, b) Hun er opptatt med å skrive ei bok, c) Han er opptatt med å lære å svømme, d) Hun er i ferd med å ta eksamen, e) Han holder på med å lete etter ny jobb, f) Han pleier å trene hver dag etter jobb, g) Det fortsetter å snø, h) Han sitter og skriver en e-post, i) Han blir sittende og leser avisa, j) Hun står og nyter utsikten, k) De er i gang med å bygge nytt hus.