Ordforråd

Nybegynner

Vi skal lære noen uttrykk om læring.

 1. Vokabular, fyll ut!

  1. verb: å lære     substantiv: læring, lærer
  2. verb: å trives   substantiv:
  3. å forske          substantiv:
  4. å prestere        substantiv:
  5. å motivere      substantiv:

Løsningen: a) trivsel, b) forskning, forsker, c) prestasjon, e) motivasjon

 1. Bruk ord fra oppgave 1 og sett i riktig form!

  1. Hvordan kan vi _____________ barn og unge, slik at de får lyst til å gå på skolen?
  2. _____________ forteller oss at når barn er trygge, og når de _______________ og har venner, er det større muligheter for at de _____________ det de skal på skolen.
  3. Du mener altså at barn må føle trygghet og ____________ for å kunne ____________ noe på skolen?
  4. Ja. Elever som ikke __________ på skolen, har det ikke godt, og de mangler ____________. For å oppnå gode ______________ må de være _________ for skolearbeid.

Løsningen: a) motivere, b) Forskere, trives, lærer, c) motivasjon, prestere, d) trives, læring, prestasjoner, motivert

Videregående

Vi skal lære noen uttrykk om økonomi og jordbruk.

 1. Sett inn antonymer av ordene!

  1. en ulempe                   Synes du det er en ____________ å jobbe om natta?
  2. fast                             Han har fått en _________ stilling på et lager.
  3. kortere                                   Nå har jeg fått _______________ arbeidsdager.
  4. flere                            Jeg jobber __________ dager i uka.
  5. en sysselsetting          Nå har _____________økt.

Løsningen: a) fordel, b) midlertidig, c) lengre, d) færre, e) arbeidsledigheten

 1. Sett inn riktig ord!
  i gjennomsnitt, et gjennomsnitt, gjennomsnittet, gjennomsnitts-

  1. Man betaler _____________ cirka 16% av helseutgiftene sine selv.
  2. Det er altså et ____________ tall på 16%.
  3. Dette er selvfølgelig bare _____________.
  4. I mange andre land er ____________ høyere.

Løsningen: a) i gjennomsnitt, b) gjennomsnitts-, c) et gjennomsnitt, d) gjennomsnittet

Kilde: Klart det!, Her på berget