Gramatikk

Nybegynner

Vi skal øve adjektivene og adverbialene i dag.

 1. Sett inn ordene i riktig form!
  få, høy, lang, mild, mye, stor, varm

  1. Norge er det sjette __________ landet i Europa.
  2. Selv om landet er ganske ____________, bor det ____________ mennesker her, bare litt over 5 millioner.
  3. Det ___________ av landet er fjell og jord som ikke kan dyrkes.
  4. Kystlinjen er veldig __________, men ikke ________ enn den vi finner i Canada.
  5. Takket være ____________ vann fra Golfstrømmen er vintrene ganske _____________ langs kysten, med ___________ temperaturer enn dem vi finner på samme breddegrad andre steder.

Løsningen: a) største, b) stor, få, c) mest, d) lang, lengre, e) mild, varme, mildre

 1. Sett inn arverbialene i setningene!
 1. ofte Jeg hilser på de gamle naboene.
 2. ofte Jeg ser dem.
 3. ikke Men de nye naboene ser jeg.
 4. aldri Til oss kommer de på besøk.
 5. ikke Er du enig i distriktspolitikken?
 6. ikke Vil politikerne gi mer i støtte?
 7. alltid Det har kanskje være vanskelig?
 8. ikke Det var nok like vanskelig før.

Løsningen: a) Jeg hilser ikke…, b) Jeg ser dem ikke., c) Men de nye naboene ser jeg ikke., d) Til oss kommer de aldri…, e) Er du ikke …., f) Vil politikerne ikke ….., g) Det har kanskje alltid…., h) Det var ikke nok…

Videregående

Vi skal øve konjunksjoner og substantivene i dag.

 1. Sett inn MEN, FOR, SÅ!

 1. Hun ville flytte næremere sentrum, ________ hun likte ikke å bo på landet.
 2. Hun likte ikke å bo på landet, ___________ hun ble boende der i mange år.
 3. Hun likte ikke å bo på landet, ___________ hun flyttet nærmere sentrum.
 4. Bedriften ble nedlagt, __________ de hadde ikke arbeid lenger.
 5. De mistet jobben, ____________ bedriften ble nedlagt.
 6. Bedriften ble nedlagt, __________de beholdt jobben.

Løsningen: a) for, b) men, c) så, d) for, e) så, f) men

 1. Sett inn ordene i riktig form!
 1. en klasse Hvor mange elever er det i __________ din? Hvor mange ____ er det på skolen?
 2. et land Hvilket __________ kommer han fra? Jeg har bodd i mange _______.
 3. ei datter Hvor mange _________ har Aline? Ei av __________hennes kommer hit.
 4. en lege Sønnen min vil bli ___________. Som ____________ kan han få jobb i mange land.

Løsninger: a) klassen, klasser, b) land, land, c) døtre, døtrene, d) lege, lege