Kultur, Leseforståelse

Nybegynner

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut med ordene!

Sykmeldt i Norge

Vi skiller mellom __________(1) og langvarig sykefravær. Ved kortvarig sykefravær bruker vi vanligvis egenmelding. Hvis sykefraværet er langvarig, må man gå til legen for å få __________(2). Sykmelding gir rett til syke penger: Sykepenger skal __________(3) for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive personer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade (altinn.no). Man kan være sykmeldt i ______________(4) ett år (ibid.). Det er mye snakk om sykefravær i mediene i våre daer. Myndighetene mener at sykefraværet er for høyt. De ønsker å redusere det. Derfor mener mange at det må bli ___________(5) å bli sykmeldt.

Jeg tror ikke at det fins __________(6) som ønsker å være sykmeldt eller utenfor arbeidslivet. Jeg stiller meg også ___________(7) til om det er lettere å bli sykmeldt i Norge enn for eksempel i Sverige og i Danmark. Det er ____________(8) en medisinsk vurdering og jeg tror ikke at leger er så forskjellige fra land til land.

Det er moderne  _____________(9) er hektisk og utfordrende. Det stilles store krav til effektivitet. Det kan føre til stress og psyko-somatiske ___________(10). Noen jobber kan gi belastningsskader som følge av at man ____________(11) feil, sitter feil eller spenner musklene. Plager i rygg og nakke kan gi kroniske smerter. Da er det viktig å få hjelp og behandling selv om det __________(12) at man må være sykmeldt i en kortere eller lengre periode.

arbeidslivet     plager              kompensere     opptil   betyr               tvilende

kortvarig         sykmelding     noen    vanskeligere    uansett                        løfter

Løsningen: 1) kortvarig, 2) sykmelding, 3) kompensere, 4) opptil, 5) vanskeligere, 6) noen, 7) tvilende, 8) uansett, 9) arbeidslivet, 10) plager, 11) løfter, 12) betyr

 1. Svar på spørmålene!
 1. Hva betyr sykepenger?
 2. Hva slags typer har sykefraværet?
 3. Hva trenger man for å være sykmeldt?

Løsningen:  a) Det skal kompensere for bortfall av arbeidsinntket for yrkesaktive som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade. b) Det er kortvarig og langvarig. c) Det trengs en medisink vurdering.

Videregående

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut setningene!

Et brev – Arbeidsuhell i forbindelse med montering av lys

Jeg viser til __________(1) fra Dere i forbindelse med et arbeidsuhell ved Langevann 7.1. 2014. I brevet blir jeg bedt om å redegjøre for hva som skjedde.

Å _________(2) at min kone og jeg, som var i bilen, var vitner til arbeidsuhellet, er ikke helt i samsvar med slik situasjonen var: Vi kom __________(3) på riksvei 114 langs Langevann da vi ble stippet av en mann i gule arbeidsklær. Han fortalte at det hadde vært et ___________(4) lenger framme. Der pågikk det arbeid med å sette opp lysmaster langs veien. Mannen viste seg å være Peder Olsen, en barndomsvenn av min kone. De gikk på Sletten skole sammen. De har ikke hatt noe kontakt etter at de var ferdige med___________(5) (vi blir i brevet fra Dere bedt om å redegjøre for hvilken forbindelse vi har med de som var ____________(6) i ulykken.

Herr Olsen fortalte at kranvogna som en av ___________(7) hans styrte, hadde veltet, og at kollegaen hans nå lå i klem mellom kranvogna og bakken. Videre forklarte herr Olsen at veien var blitt ___________(8), og at vi måtte vente til det hadde kommet brannbil og ambulanse til stedet.

Omtrent 20 minutter senere kom det brannbil og ambulanse og hentet den forulykkete _____________(9). Vi var vitne til hvordan brannpersonell klarte å få den forulykkete ut av situasjonen ved å ___________(10) ham løs, og deretter så vi ambulansepersonellet kjøre avgårde med ham. Vi kan altså ikke si noe om hvordan ulykken skjedde. På det _____________(11) hadde vi ikke kommet fram til stedet, så vi var altså ikke vitner til ulykken.

Vi håper denne informasjonen har vært til hjelp for den videre ____________(12) av saken.

Med vennlig hilsen, …Olda Nordmann

skjære             henvendelse    hevde              involvert         kjørende          stengt

grunnskolen    arbeidsuhell    tidspunktet     mannen           kollegaene behandlingens

Løsningen: 1. henvendelse, 2. hevde, 3. kjørende, 4. arbeidsuhell, 5. grunnskolen, 6. involvert, 7. kollegaene, 8. stengt, 9. mannen, 10. skjære, 11. tidspunktet, 12. behandlingens

 1. Svar på spørsmålene!
  1. Hvor mange personer er det i historien og hvem er de?
  2. Hvilken skolen er i historien og hvorfor?
  3. Hvor lå kollegaen av Herr Olsen?

Løsningen: a) Det er 4 personer: Olda Nordmann, kona hans, Peder Olsen og kollegaen hans, pluss brannpersoner, ambulanse, b) Det er Sletten skolen. Ola Nordmanns kone og Peder Olsen gikk på denne skolen sammen. c) Han lå mellom kranvogna og bakken.

Kilde: Klart det!