Gramatikk

Nybegynner

 

Vi skal øve verbene i dag.

 1. Sett inn verbene i setningene!
  tenke, trenge, tørre, overta, håpe, passe, vite, komme

  1. Hei Sara! ___________ du på foreldremøte i morgen?
  2. Nei, jeg har __________ å være hjemme og ___________ barna. Mannen min kommer på møtet.
  3. Klassen ___________ en ny klassekontakt. Noen foreldre har spurt om jeg vil ______________, men jeg _____________ ikke om jeg____________.
  4. Så spennende! Jeg ____________ du gjør det. Da skal jeg komme på neste foreldremøte.

 

Løsningen: a) kommer, b) tenkt, passe, c) trenger, overta, vet, tør, d) håpers

 1. Sett inn ordene i setningene!
 1. jeg, har, ikke
  I dag ____________ vært på skolen.
  ___________ gjort hjemmeleksene.
  Vil du vite hvorfor _______________ vært på skolen?
 2. du, kan, ikke
  __________________ parkere bilen her!
  _____________ kjøre til parkeringsplassen?
  Hvis ____________ finne parkering der, må du kjøre videre.
 3. han, er, ikke
  Hvorfor _____________ her?
  _____________ på skolen i dag fordi ______________ frisk.
  Hvis _________________ frisk, bør han holde senga.
 4. hun, kommer, ikke
  __________________ snart?
  Jeg vet ikke hvorfor _______________.
  Hvis _______________ for sent, kan vi gå på kino.

 

Løsningen: a) har jeg ikke, Jeg har ikke, jeg ikke har, b) Du kan ikke, Kan du ikke, du ikke kan, c) er han ikke, Han er ikke, han ikke er, han ikke er, d) Kommer hun ikke, hun ikke kommer, hun ikker kommer

Videregående

Vi skal øve verbene og adjektivene i dag.

 1. Bruk verbene i riktig form!
  kose, synes, trives, tro, savne, komme
 1. Jeg ___________ hjemme.
 2. Jeg ___________ det er hyggelig å være hjemme.
 3. Jeg ___________ meg hjemme.
 4. Jeg ___________ til å være hjemme et år til.
 5. Jeg ___________ det er bra for barna at jeg er hjemme.
 6. Jeg ___________ ikke jobben så mye.

Løsningen: a) trives, b) synes, c) koser, d) kommer, e) tror, f) savner

 1. Sett inn adjektivene til venstre i riktig form!
 1. ny Cecilie har fått seg ________ kjæreste. Hun er forelsket,
 2. ny og har invitert den ________ kjæresten sin til Norge.
 3. pen Hvis været er ________, skal de resie rundt i landet.
 4. liten Hun har en ___________ bil de kan bruke.
 5. høy Kjæresten har ikke sett ___________ fjell før,
 6. høy og hun gleder seg til å vise ham de _______ fjellene
 7. dramatisk og de ____________ fjordene på Vestlandet.
 8. gammel De skal også besøke en __________ onkel i Ålesund.
 9. gammel Den __________ onkelen bor alene og er glad for besøk.
 10. varm Cecilie håper på _______ dager, for
 11. liten det er ________ plass i den ____________ bilen hennes.
 12. tykk Derfor kan de ikke ta med seg mange __________ klær.

Løsninger: a) ny, b) nye, c) pent, d) liten, e) høye, f) høye, g) dramatiske, h) gammel, i) gamle, j) varme, k) lite, lille, l) tykke