Ordforråd

Nybegynner

 

Vi skal lære noen uttrykk om samliv og mat og helsa.

 

 1. Bind sammen ordeene og definisjonene!

  1. hjemmeværende
  2. lønn
  3. inntekt
  4. deltid
  5. heltid
  6. vikar
  7. gründer
  8. bedrift
 1. Det er pengene man tjener.
 2. Det er noen som arbeider hjemme hos seg selv med å passe barn og stelle hus.
 3. Det er noen som jobber i stedet for enn annen.
 4. Det er et firma.
 5. Det betyr å jobbe mindre enn 100%.
 6. Det betyr å jobbe 100%, vanligvis 37,5 timer per uke.
 7. Det er pengene man får fra arbeidsgiveren når man jobber.
 8. Det er en som starter egen bedrift.

Løsningen: a – 2, b – 7, c – 1, d – 5, e – 6, f – 3, g – 8, h – 4

 1. Bind sammen ordene og definisjonene!

  1. en matrett
  2. ferdigprodusert mat
  3. et forbruk
  4. et gjennomsnitt
  5. å være fysisk aktiv
  6. å være overvektig
  7. en fastlege
  8. et blodtrykk
 1. Det er trykker som er i blodårene når hjertet pumper blod.
 2. Det er noe som betyr middelverdien av noe.
 3. Det er en allmennpraktiserende lege og din primærlege, det vil si den legen du først kontakter når du er syk.
 4. Det er det vi spiser lunsj og middag.
 5. Det er det vi bruker eller konsumerer av for eksempel sukker, salt og andre ting.
 6. Det betyr at man veier for mye i forhold til normalvekten.
 7. Det er mat som er laget ferdig før du kjøper den, slik at det tar kort tid å tilberede den.
 8. Det betyr at vi beveger oss mye, slik som å gå, løpe, sykle eller svømme.

Løsningen: a – 4, b – 7, c – 5, d – 2, e – 8, f – 6, g – 3, h – 1

Videregående

Vi skal lære noen uttrykk om økonomi og jordbruk.

 1. Bind sammen ordene og definisjonene!
  1. en konto
  2. et budsjett
  3. en rente
  4. en egenkapital
  5. å gå på visning
  6. en fellesgjeld
  7. felleskostnader
  8. å legge inn et bud
 1. Du setter inn penger på den og du tar ut penger fra. Arbeidsgiveren setter inn lønna di på den.
 2. Det er pengene du har spart selv.
 3. Det betyr at du leverer inn et skriftlig bud til megleren der du forteller hvor mye du vil betale for boligen.
 4. Det lager du når du setter opp hvor store inntekter og utgifter du har i en periode.
 5. Det er den gjelda borettslaget eller sameiet har.
 6. Det er det du må betale til banken i tillegg til lånet.
 7. Det betyr at du ser på en bolig som er til salgs.
 8. Det er månedlige utgifter og kan også inkludere andel av fellesutgifter til strøm, trappevask, forsikringer på bygg og andre ting.

Løsningen: a – 1, b – 4, c – 6, d – 2, e – 7, f – 5, g – 8, h – 3

 1. Bind sammen ordene mellom ordene og definisjonene!
  1. jordbruk
  2. landbruk
  3. husdyr
  4. skogbruk
  5. tømmer
  6. skipsfart
  7. en flåte
  8. tørrfisk
 1. Det er stammer av trær som vi bruker til å bygge.
 2. Det er utnyttelse av skogens ressurser som næringsvei.
 3. Det er å bruker eller dyrke jorda for å leve av den.
 4. Det er det vi kaller dyr som sau, gris, ku og hest.
 5. Det er å drive transportvirksomhet på sjøen.
 6. Det inkluderer jordbruk og næringsdrift som er knyttet til jordbruker, som husdyrhold og skogsdrift.
 7. Det er en samling av skip.
 8. Det er fisk som har hengt til tørk i sol og vind.

Løsningen: a – 3, b – 6, c – 4, d – 2, e – 1, f – 5, g – 7, h – 8

Kilde: Stein på stein