Gramatikk

Nybegynner

Vi skal øve adjektivbøyning og verbene i dag.

 1. Sett inn de riktige adjektivene!
  1. lang, langt, lange

Norge er et ___________ og smalt land. Landet er over 1700 kilometer _______________, Sognefjorden er 200 km ______________. Mange av fjordene på Vestlandet er _______________. Hvor ___________ er denne veien? Den er 2 kilometer _____________.

  1. høy, høyt, høye

Hvor ___________ er du? Jeg er 1, 70, men han er neste 2 meter _____________. Fjellet er 4250 meter ___________. Trærne i skogen er over fem meter ____________.

  1. dyp, dypt, dype

Mange av fjordene her i landet er ___________, og Sognefjorden er både lang og __________. Er sjøen ____________ her? Dette vannet er heldigvis ikke så ___________.

Løsningen: a) langt, langt, lang, lange, lang, lang, b) høyt, høy, høyt,høye, c) dype, dyp, dyp, dypt

 1. Sett inn ER eller HAR!
 1. I Nord-Norge ___________ det midnatssol om sommeren.
 2. På Vestlandet __________ det høye fjell og lange fjorder.
 3. Både Nord-Norge og Vestlandet _________ flott natur.
 4. Naturen __________ pen på Sørlandet også, og mange ____________ hytte der.
 5. Det ___________ mange hytter langs kysten.

Løsningen: a) er, b) er, c) har, d) er, har, e) er

Videregående

Vi skal øve substantivene i dag.

 1. Sett inn ordene i riktig form!
 1. ei kone Du må hilse på _____________mi.

Petters __________ kommer fra Hellas.

 1. et barn Har de mange __________?

Hvor er _______ deres nå?

 1. en katolikk Naboen er _________________.

Det er flere __________ her i byen nå.

 1. en somalier Er det noen ____________i klassen?

Er Jon _______________?

 1. et språk Hvilke __________ snakker du?

Jeg kan mange ______________.

 1. en vaffel Jeg har stekt _______________.

_______________ dine smaker herlig.

Løsningen: a) kona, kone, b) barn, barna, c) katolikk, katolikker, d) somaliere, somalier, e) språk, språk, f) vafler, vaflene

 

 1. Sett inn ordene i riktig form!
 1. et problem Hun har noen ____________ på jobben.

Hun snakker mye om ___________ sine.

Det største __________ er sjefen.

Mitt største _______________ er å få en bolig.

_____________ på boligmarkedet er ganske store.

Har dere hatt ___________ med å skaffe bolig?

 1. en venn Nå har jeg fått noen ____________ her.

____________ mine kommer fra mange land.

Jeg har __________ fra Sør-Amerika. Han heter Pablo.

To av ___________ mine kommer fra Nord-Amerika.

Du må treffe __________ mine.

Mine __________ er dine ____________!

 1. en flyktning I neste uke kommer det noen ___________ hit.

Alle _____________ skal bo i kommunen.

Nå bor det 25 _____________ her.

En av _________________ er musiker.

Jeg håper at noen av ____________ blir med i orkesteret vårt.

 1. en innvandrer Det er kommer mange ____________ til kommunen vår.

______________ kommer fra åtte ulike land.

Læreren vår er ____________.

En av _______________ er tannlege.

Noen av ________________ er sykepleiere.

Neste år kommer det også noen _____________.

 1. en hjelpepleier Nå har han fått jobb som _____________.

Sykehjemmet mangler ______________.

Mange ______________ har sluttet.

En av ______________ skal gå av.

Den eldste _____________ er 64 år.

Mange _______________ trives i jobben.

Løsninger: a) problemer, problemene, problemet, problem, problemene, problemer, b) venner, vennene, venner, vennene, vennene, venner, venner, c) flyktninger, flyktninger, flyktninger, flyktningene, flyktningene, d) innvandrere, innvandrerne, innvandrer, innvandrerne, innvandrerne, innvandrer, e) hjelpepleier, hjelpepleiere, hjelpepleier, hjelpepleierne, hjelpepleieren, hjelpepleiere