Ordforråd

Nybegynner

Vi skal lære noen uttrykk om samliv og arbeid.

 1. Bind sammen ordeene og definisjonene!

  1. å oppdra
  2. en oppvekst
  3. en samboer
  4. et ekteskap
  5. å skille seg
  6. yrkesaktiv
 1. Det betyr at man lever og bor sammen uten å være gift.
 2. Det gjør et gift par som går fra hverandre.
 3. Det er den tida da vi vokser opp.
 4. Det betyr at man har en betalt jobb.
 5. Et par som er gift med hverandre, og de lever sammen.
 6. Å lære barn hvordan de skal oppføre seg, og å lære dem forksjell på rett og galt.

Løsningen: a – 6, b – 3, c – 1, d – 5, e – 2, f – 4

 1. Bind sammen ordene og definisjonene!

  1. en fagprøve
  2. et fagbrev
  3. CV
  4. en referanse
  5. en attest
  6. et vitnemål
 1. Det er et papir fra arbeidsgiveren din. Det forteller hvor lenge du har jobbet, hva du har gjort, og hvordan du har fungert i jobben.
 2. Det et papir som er en kort oversikt over utdanningen og praksisen din.
 3. Det er eksamen etter yrkesfaglig studieretning.
 4. Det er et papir fra skolen som viser hvilke fag du har tatt, og hvilke karakterer du har fått.
 5. Det er en person som kjenner deg godt og kan fortelle om deg. Det kan være en sjef, kollega eller lærer, men ikke familien din.
 6. Det er et skriftlig bevis på at du har klart fagprøven.

Løsningen: a – 3, b – 6, c – 2, d – 5, e – 1, f – 4

Videregående

Vi skal lære noen uttrykk om skolen og kultur.

 1. Bind sammen ordene og definisjonene!
  1. en disiplin
  2. et mål
  3. et ansvar for egen læring
  4. en offentlig skole
  5. likestilling
  6. kjønnsroller
  7. en realkompetanse
 1. Det er en skole som staten har ansvar for.
 2. Det er noe man vil oppnå, komme fram til.
 3. Det vil si at alle mennesker skal ha samme muligheter og samme rettigheter uavhengig av f. e. kjønn, etnisitet, religion, osv.
 4. En lærer kan ha det, og med det er det ro og orden i klassen.
 5. Man tenker på ulike forventninger til kvinner og menn.
 6. Det er en kompetansen man opoarbeider seg gjennom erfaring, ikke ved å ta eksamener.
 7. Det gir elevene en aktiv rolle i undervisningen.

Løsningen: a – 4, b – 2, c – 7, d – 1, e – 3, f – 5, g – 6

 1. Bind sammen ordene mellom ordene og definisjonene!
  1. kultur
  2. toleranse
  3. å påvirke noen
  4. typisk
  5. et eventyr
  6. folketro
 1. Det betyr at noe er karakterisitk for landet eller gruppen.
 2. Det er evnen til å tåle at noen har andre meninger og oppfatninger enn du selv har.
 3. Det bruker vi om tro og forestillinger som har gått i arv fra generasjon til generasjon.
 4. Det betyr at du har innfyltelse på andre.
 5. Det har mange definisjoner, blir ofte definiert som de ideene og verdiene et menneske tar med seg fra generasjonene før og forsøker å bringe videre til neste generasjon.
 6. Det er en spennende historie som ikke er sann.

Løsningen: a – 5, b – 2, c – 4, d – 1, e – 6, f – 3

Kilde: Stein på stein