Kultur, Leseforståelse

Nybegynner

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut med ordene!

Ta vare på miljøet og få bedre økonomi!

Gode råd i hverdagen

Hjemme

 • Slå av _________(1) når du går ut av rommet
 • Ta _____________(2) ut av kontakten når den ikke er i bruk
 • Trenger det virkelig å være så varmt at du kan gå i _________(3) inne? Senk innetemperaturen!
 • Ikke la tv-en eller pc-en stå __________(4) standby
 • Ikke sett i gang vaskemaskinen eller ____________(5) før den er full
 • Du husker vel å kildesortere? Du sparer __________(6), og avfallet blir til nye, _________(7) produkter

I butikken

 • Ta med ____________(8) hjemmefra
 • __________(9) med tomflasker og pant dem
 • Ikke gå i butikken hver dag. ____________(10) hva du vil spise de neste to-tre dagene. Da kjøper du ikke så mange ___________(11) ting
 • La bilen stå hjemme (eller selg den). Du sparer ______________(12) og får samtidig mosjon!

bæreposen       laderen                        unødvendige   bensin  oppvaskmaskinen       på

lysene              miljøet             rimelige           ta         planlegg          shorts

Løsningen: 1) lysene, 2) laderen, 3) shorts, 4) på, 5) oppvaskmaskinen, 6) miljøet, 7) rimelige, 8) bæreposen, 9) ta, 10) planlegg, 11) unødvendige, 12) bensin

 1. Merk RIKTIG eller GALT!
 1. Det er bra å øke innetemperaturen! R                     G
 2. Det er fint å ha forskjellige avfaller
  i forskjellige bøtter. R                     G
 3. Hvis man går i butikken, kjøper man
  mange ganger ting som man ikke trenger. R                     G
 4. Bruk bilen hver dag! R                     G

Løsningen:  a) G, b) R, c) R, d) G

Videregående

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut setningene!

Skolesystem i Norge

Før barna begynner på skolen, kan de gå i barnehagen. Den er _________(1), men de fleste barn går i barnehagen. Det ________(2) støtter barnehagene, men foreldrene må også betale.

Grunnskolen _________(3) ____________(4) ti år. Elevene går sju år på barnetrinnet og tre år på ungdomstrinnet. De begynner på skolen det året de __________(5) seks år, og går der til de er 15-16 år gamle. Elevene får karakterer fra 8. klasse. Det er gratis å gå i grunnskolen. Grunnskolen er obligatorisk. Det vil si at elevene har plikt til å gå ti år på skolen.

Elever i første til fjerde trinn kan også gå på SFO (eller aktivitetsskolen) __________(6) og etter de vanlige skoletimene. Foreldrene må betale noe for at elevene skal delta på SFO.

Videregående skole bygger _________(7) grunnskolen. Den er frivillig, men de aller fleste begynner på videregående. Skolen er gratis.

Videregående skole er delt __________(8) i ulike utdanningprogrammer. 9 av utdanningsprogrammene er yrkesfaglige og gir utdanning i ___________(9) fag. Elevene har vanligvis to års skolegang og to års praksis i bedrift. Etter eksamen på yrkesfaglig utdanningsprogram har elevene en fagutdanning og begynner vanligvis å arbeide.

Tre av programmene er studieforberedende og har mer _________(10). Elevene går tre år på skolen, og etter eksamen er _________(11) ganske vanlig å fortsette utdanningen på høyskole eller universitetet.

___________(12) halvparten av elevene velger studieforberedende utdanningsprogrammer, mens den andre halvparten velger yrkesfaglige programmer.

frivillig            omtrent           på        i           fyller   praktiske         teori

det      offentlige        varer                opp      før

Løsningen: 1. frivillig, 2. offentlige, 3. varer, 4. i, 5. fyller, 6. før, 7. på, 8. opp, 9. praktiske, 10. teori, 11. det, 12. omtrent

 1. Merk RIKTIG/GALT/VET IKKE!
  1. De fleste av skoletypene er gratise.              R         G         VI
  2. Studiene kan bli bygd opp i 4 deler.             R         G         VI
  3. Det er ingen teori i yrkesfaglige utdanning. R         G         VI
  4. 50% av studentene velger studieforberende.           R         G         VI
  5. SFO gjelder bare videreående.                     R         G         VI

Løsningen: a) R, b) R, c) VI, d) R, e) G

Kilde: Stein på stein