Ordforråd

Nybegynner

 

Vi skal lære noen arbeidsuttrykker.

 1. Sett strek mellom ordene som tilhører sammen!

alders                                     hus

helse                                       hager

ungdoms                                hjem

fly                                          tjenesten

hjemme                                  klubber

barne                                      hjelp

tannlege                                 plasser

syke                                        tjenester

Løsningen: aldershjem, helsetjenester, ungdomsklubber, flyplasser, hjemmehjelp, barnehager, tannlegetjenesten, sykehus

 1. Bind sammen ordene og definisjonene!

  1. en velferdsstaten
  2. et offentlig tilbud
  3. å arbeide svart
  4. helsetjenesten
  5. en egenandel
  6. minstepensjon
 1. Det betyr at man ikke oppgir til myndighetene hva man tjener.
 2. Det er noe som mar betaler for medisin eller når man er hos legen, man selv må betale.
 3. Det er en stat der myndighetene har ansvar for at innbyggerne har sosial trygghet.
 4. Der er den laveste alderspensjonen man kan få gjenno folketrygden.
 5. Det er et tilbud som staten eller kommunene betaler for.
 6. Det er et felles ord for de tjenestene samfunnet har byd opp for å forebygge og behandle sykdom.

 

Løsningen: a – 3, b – 5, c – 1, d – 6, e – 2, f – 4

Videregående

Vi skal lære noen arbeidsuttrykk og uttrykk med miljø.

 1. Bind sammen ordene og definisjonene!
  1. en rettighet
  2. ytringsfrihet
  3. religionsfrihet
  4. en straff
  5. å være likestilt
  6. å være likeverdig
  7. en autoritær person
  8. et godt forbilde
 1. Det er en person man ser opp til og beundrer.
 2. Det betyr at vi er like viktige, at vi har den samme, indre verdien.
 3. Det er retten til å uttrykke sin religion og tro.
 4. Det er et privilegium eller noe man har krav på.
 5. Det betyr at vi har de samme rettighetene i samfunnet.
 6. Det er en person som krever at andre skal gjøre alt det han eller hun bestemmer.
 7. Det er en reaksjon fra domstolen i form av bøter eller fengsel.
 8. Det er retten til å si det man mener.

Løsningen: a – 4, b – 8, c – 3, d – 7, e – 5, f – 2, g – 6, h – 1

 1. Bind sammen ordene mellom ordene og definisjonene!
  1. miljøet
  2. naturvern
  3. forurensning
  4. klimaendringer
  5. fornybare energikilder
  6. alternative energikilder
 1. Det er det som skader natur og miljø.
 2. Det er omgivelsene rundt oss.
 3. Det er vindkraft, solenergi og vannkraft er eksempler.
 4. Det er varige forandringer i vær og temperatur.
 5. Det dreier seg om beskyttelse av naturen.
 6. Det er erstatninger for de største energikildene vi bruker i dag.

 

Løsningen: a – 2, b – 5, c – 1, d – 4, e – 3, f – 6

Kilde: Stein på stein