Kultur, Leseforståelse

Nybegynner

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut med ordene!

Trenger barn smarttelefon?

Bekymret bestefar:

Barnebarnet mitt er bare sju år, men har fått mobil (en smarttelefon) __________(1). Jeg synes det er altfor tidlig, men sønnen min, som er far til barnebarnet, er ikke __________ (2). Hun går alene hjem fra skolen, ___________(3) han, og hvis han og kona kommer sent hjem, kan de ringe og gi henne ____________(4).

Dessuten kan hun alltid ringe og fortelle hvor hun er. Det gir en ekstra trygghet, mener sønnen min. Men jeg synes ikke barn skal ha mobil. De ________(5) kan jo ikke vite hva barna bruker den til. Hva mener dere? Er jeg en ___________(6) bestefar?

Frida, mor til 2 barn:

Nei, du er ikke gammeldags. 7 år er for tidlig. Ingen bør ha smarttelefon eller mobiltelefon ____________(7) de er 12 år. Cellene i hodet vokser hos barn, og strålingen ____________(8) mobilen kan skade disse cellene. Dessuten er telefonen ikke noen barnevakt. Barnebarnet ditt skal ikke komme hjem til tomt hus når hun bare er 7 år gammel.

Snorre:

Barn er veldig forskjellige. Noen kan få smarttelefon tidlig, mens andre ___________(9) vente. Sønnen min er 10 år og __________ (10) vår iPhone noen ganger. Jeg vil gjerne at han skal lære seg å manøvrere i den digitale verdenen. Likevel er jeg bekymret for at han skal åpne ____________(11) linker på nettet eller søke på Youtube, der han kan komme inn å sider med vold, porno eller andre ting som kan skremme ham. Vi vil ikke kjøpe ___________(12) smarttelefon til ham før han er 15 år gammel.

 

enig     voksne            gammeldags               egen    låner    før                   bør

sier                  allerede           tilfeldige         fra                   beskjed

 

Løsningen: 1) allerede, 2) enig, 3) sier, 4) beskjed, 5) voksne, 6) gammeldags, 7) før, 8) fra, 9) bør, 10) låner, 11) tilfeldige, 12) egen

 1. Svar på spørmålene!
 1. Hva tror bestefaren og hva tror Snorre om temaet?
 2. Hva slags ulemper har en mobiltelefon?
 3. Hvordan kan en telefon være nyttig?

Løsningen:  a) Bestefaren mener at det er bra å ha en mobiltelefon i noen situasjoner, men Snorre tror at før 15 år er det litt tidlig å ha telefon fordi den har mange ulemper og farlige konsekvenser. b) Strålingen på mobilen kan være farlige for cellene i hodet. Det er mange linker på nettet som har vold for eksempel. c) Foreldrene kan kontakte med barna når som helst, kan gi beskjed noen ganger.

Videregående

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut setningene!

Velferdsstaten

Hva skal velferdsstaten gjøre?

Tore Amundsen, __________(1):

Hovedmålet må være å sikre at alle har rett til økonomisk hjelp, og at vi får så stor grad av økonomisk _____________(2) mellom folk som mulig. Derfor må staten kreve at alle som arbeider, betaler skatt, og de som tjener mest, må betale mest. Dette skaper solidaritet og en følelse av ____________(3) ansvar. For meg er det viktig.

Selv om du er fattig eller arbeidsløs eller begge __________(4), skal du føle deg sikker på at du får den hjelpen du trenger. Utdanningen bør være gratis, slik at du har råd til å gå på skole, og du skal ikke betale for å ligge på sykehus. Ikke alle greier å finne en jobb. Noen faller utenfor, og dem må vi ta __________(5) på. Dessuten skal staten passe på at alle som arbeider, får en lønn de kan leve av, uansett hva slags arbeid de __________(6).

Ingvild Meldal, konsulent:

Hovedmålet må være at staten skal hjelpe folk til å hjelpe seg selv. Staten skal ikke sy __________(7) under armene på folk. Vi skal gi økonomisk hjelp til dem som virkelig trenger det, men ikke så mye at de føler at det ikke lønner seg å jobbe. I Norge bruker staten altfor mye penger på __________(8) til folk som egentlig kan arbeide. Når folk blir vant til å få trygd, blir de __________(9).

Dessuten bør vi tolerere at noen får en nokså ___________(10) lønn for det arbeidet de gjør. Alternativet er ___________(11): Kanskje får de ikke jobb fordi arbeidsgiveren ikke har råd til å betale. En ting til: Staten bør også redusere skattene, slik at det blir mindre attraktivt å jobbe __________(12) eller å betale for svart arbeid.

beskjeden        svart                felles               vare     har       farmasøyt        passive                        deler                        likhet               puter               trygd               verre

Løsningen: 1. farmasøyt, 2. likhet, 3. felles, 4. deler, 5. vare, 6. har, 7. puter, 8. trygd, 9. passive, 10. beskjeden, 11. verre, 12. svart

 

 1. Svar på spørsmålene!
  1. Hva tror Tore Amundsen om skattene?
  2. Hva mener han om utdanningen?
  3. Hva mener Ingvild Meldal om trygd?

 

Løsningen: a) Han mener at de som tjener mest, må betale mest. b) Han mener at utdanningen bør være gratis, og alle mennesker skulle ha råd til å gå på skolen. c) Hun mener at staten gir ut altfor mye penger til noen som kunne arbeide.

Kilde: Stein på stein