Ordforråd

Nybegynner

Vi skal lære noen arbeidsuttrykker.

 1. Skriv tilsvarende substantiv i riktig form.

  1. å søke             Vil du lese gjennom SØKNADEN min?
  2. å samtale        Vi hadde en interessant _________________.
  3. å ansette         Hvordan er mulighetene for fast _________________?
  4. å intervjue      Er du blitt innkalt til _______________?
  5. å erfare           Hvilke _____________ har de?
  6. å konkurrere   Det er stor _____________ omde beste jobbene.

Løsningen: b) samtale, c) ansettelse, d) intervju, e) erfaringer, f) konkurranse

 1. Sett strek mellom ordene som tilhører sammen!

egen                                       for andre

omsorg                                   ved siden av pensjon

vanskelig                                grunner

er                                            mer fritid

arbeider                                  helse

ønsker                                    å få heltidsstiling

andre                                      i utdanning

Løsningen: egen helse, omsorg for andre, vanskelig å få heltidsstilling, er i utdanning, arbeider ved siden av pensjon, ønsker mer fritid, andre grunner

Videregående

Vi skal lære noen arbeidsuttrykk og vanlige uttrykk.

 1. Antonymer. Sett inn ord med omtrent motsatt betydning
  1. ulempe                                   Synes du det er en _____________ å jobbe om natta?
  2. fast                             Han har fått en ____________ stilling på et lager.
  3. kortere                                   Nå har jeg fått ____________ arbeidsdager.
  4. flere                            Jeg jobber ____________ dager i uka.
  5. sysselsetting               Nå har ____________ økt.

Løsningen: a) fordel, b) midlertidig, c) lengre, d) færre, e) arbeidsledigheten

 1. Hvilke ord betyr omtrent det samme? Sett strek!

bli svakere                              advare mot

evakuere                                 dø

vite på forhånd                      flytte

undersøke                              forutse

forbedre                                 føre til

resultere i                               ruste opp

varsle om                                stilne

omkomme                              teste

Løsningen: bli svakere – stilne, evakuere – flytte, vite på forhånd – forutse, undersøke – teste, forbedre – ruste opp, resultere i – føre til, varsle om – advare mot, omkomme – dø

Kilde: Her på berget