Kultur, Leseforståelse

Nybegynner

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut med ordene!

Pollenallergi 2

Hva kan du gjøre selv?

 • Hold deg mest mulig innendørs når pollenutslippet til planene er størst.
 • Hold _________(1) og dører lukket.
 • __________(2) å tørke kledvasken utendørs.
 • Unngå ____________(3).
 • Installer pollenfilter i _____________(4).
 • Unngå plenklipping _____________(5) gressallergi.

Pollen fester seg til __________(6), hud, hår og klær i løpet av dagen, så

 • ____________(7) solbriller
 • ___________(8) nese og øyne med saltvann
 • dusj for å ___________(9) pollen fra hud og hår
 • skift putevar __________(10)

ofte                 fjerne              unngå              bilen                røyk

vinduer           ved                  bruk                skyll                slimhinner

Løsningen: 1) vinduer, 2) unngå, 3) røyk, 4) bilen, 5) ved, 6) slimhinner, 7) bruk, 8) skyll, 9) fjerne, 10) ofte

 1. Svar på spørmålene!
 1. Hva bør en allergisk person gjøre?
 2. Hva bør han eller hun ikke gjøre?
 3. Hvor er farligere å være når det er pollensesong?

Løsningen:  a) Det er mye å gjøre. For eksempel: man bør bruke solbriller, dusje og skifte putevær ofte…, b) Man bør ikke røyke, ikke åpne vinduene og dørene, for eksempel…, c) Det er farligere å være inne og ikke i huset.

Videregående

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut setningene!

En god skole

En god skole er en skole der det er godt å være, både for elever og ____________(1). Jeg skal trekke fram tre ting som jeg mener ___________(2) en slik skole.

For det __________(3) må både lærere og elever føle seg trygge på skolen. Det må ikke være for mye ____________(4) på skolen, og lærerne må passe på at elevene ikke mobber hverandre eller ___________(5) noen ute fra fellesskapet.

For det andre er det viktig at alle elevene lærer det de skal. Noen mener at dette er vanskelig, fordi elevene er forskjellige. Ikke alle lærer i samme _________(6), sier de. Jeg ser problemene, men mener at de kan _______(7). Skolen må ha nok lærere, slik at elevene kan deles inn i mindre grupper og få den undervisningen som passer for hver ___________(8).

Dessuten må elevene føle at lærerne krever noe av dem. En god skole er ikke en skole der alle kan gjøre hva de vil. Elevene og foreldrene må få vite om eleven gjør det bra, og hvordan han eller hun kan _____________(9) seg. Derfor mener jeg at ____________(10) er viktig. De kan ___________(11) eleven til å gjøre det enda bedre neste gang.

Etter min mening er altså trygghet, ________(12) undervisning og bruk av karakterer tre viktige kjennetegn ved en god skole i dag.

kjennetegner               bråk                 tilpasset                      løses                            enkelt              lærere                                   første              stenger                        tempo              forberede                    karakterer                        motivere

Løsningen: 1. lærere, 2. kjennetegner, 3. første, 4. bråk, 5. stenger, 6. tempo, 7. løses, 8. enkelt, 9. forberede, 10. karakterer, 11. motivere, 12.tilpasset

 1. Svar på spørsmålene!
  1. Hvordan ble teksten delt inn i tre avsnitt? Nevn tre uttrykk som gjelder nye avnitter!
  2. Hva er de tre hovedpoengene i teksten?
  3. Hvordan ser en trygg skole ut?

Løsningen: a) For det første, for det andre, dessuten, b) Å være trygg på skolen, å ha en tilpasset utdanning og å få karakterer også, c) Det er ikke mobbing, det er ingen student som er utestengt, det er ikke mye bråk der.

Kilde: Her på berget