Gramatikk

Nybegynner

Vi skal øve preteritum.

 1. Svar med samme verb i preteritum!

Snakker du ofte med Anna?        Jeg ___________ med henne i går.

Skal du vaske bilen?                    Jeg _________ den på lørdag.

Må du ofte vente på bussen?       I dag _________ jeg i 20 minutter.

Liker du å sykle?                          Før i tida ____________ jeg ofte.

Skal jeg handle?                           Jeg ____________ mye i går.

Plager klimaet dere?                     Det ___________ oss mer før.

Løsningen: snakket, vasket, ventet, syklet, handlet, plaget

 1. Svar med samme verb i preteritum!
 1. Leser du mye? Før ________ jeg ganske mye.
 2. Begynner filmen snart? Den ___________ for fem minutter siden.
 3. Lærer du mye på kurset? I går __________ vi om verb.
 4. Spiller du noe instrument? Jeg ________ gitar da jeg var ung.
 5. Skal jeg kjøpe mat? Nei, jeg ___________ mat da jeg var i byen.

Løsningen: leste, begynte, lærte, spilte, kjøpte

Videregående

Vi skal øve det-setninger i dag.

 1. Lag det-setninger av disse setningene!
 1. En gutt kom løpende ut i veien. Det kom en gutt løpende ut i veien.
 2. En innbruddstyv sto i stua vår.
 3. To gutter sitter og snakker sammen inne på kafeen.
 4. Noen politibiler står utenfor skolen.
 5. Fem kvinner sitter i juryen.
 6. To viktige avgjørelser ble tatt den dagen.
 7. En skadet mann ligger midt i gata.
 8. Ingen journalister har kommet foreløpig.
 9. Stadig flere forbrytelser oppklares.

Løsningen: b) Det sto en innbruddstyv i stua vår. c) Det sitter og snakker to gutter sammen inne på kafeen. d) Det står noen politibiler utenfor skolen. e) Det sitter fem kvinner i juryen. f) Det ble tatt to viktige abgjørelser den dagen. g) Det ligger en skadet mann midt i gata. h) Det har ingen journalister kommet foreløpig. i) Det oppklares stadig flere forbrytelser.

 1. Lag det-setninger fra at-setninger og infinitivskonstruksjoner!
  1. Å røyke er farlig.                                                      Det er farlig å røyke.
   At stadig færre begynner å røyke, er postivt.           Det er positivt at stadig…
  2. At politiet har ansvar for å skaffe beviser, er riktig.
  3. Å ta ansvar for seg selv er viktig.
  4. At ungdommen spiller så mye data, er et stort problem.
  5. Å bekymre seg for framtida er nytteløst.
  6. At saken blir anket, kan tenkes.
  7. Å få kompensasjon for tida i varetekt er mulig.
  8. Å plage fanger på den måten var dessverre vanlig.
  9. Å snakke om opplevelsene nå går fint.

Løsningen: b) Det er riktig at politiet har ansvar…, c) Det er viktig å ta ansvar for seg selv. d) Det er et stort problem at ungdommen…., e) Det er nytteløst å bekymre seg…, f) Det kan tenkes at saken blir anket. g) Det er mulig å få kompensasjon…, h) Det var dessverre vanlig å plage….i) Det går fint å snakke om opplevelesene nå.