Ordforråd

Nybegynner

Vi skal lære noen vanlige uttrykker og arbeidsuttrykker.

 1. Subjunksjoner i setningene.
  ettersom, dersom, selv om, etter at

  1. Hun har fått mange venner på nettet ______________ hun begynte med en blogg.
  2. Hun skriver litt nesten hver dag ______________ hun har det travelt.
  3. ________________ du ønsker det, kan fu få en måneds gratis abonnement.
  4. ________________ vi ikke har fått noe svar, regner vi med at du ikke er interessert.

Løsningen: a) etter at, b) selv om, c) dersom, d) ettersom

 1. Sett inn ordene i riktig form!
  krise, rettigheter, opprettholde, arbeidsledighet, arbeidstaker, sysselsetting, stilling, søknad, arbeidsmarked, annonse, arbeidsliv

Mange frykter at forholdene på _________________ etter hvert skal bli vanskeligere.

Det er kanskje ikke noen ____________ ennå, men det er ikke sikkert at ____________ vil fortsette å være like høy.

Allerede nå er det mange som ikke kommer seg ut i ________________.

De leser ______________ for ledige _____________ hver dag og sender inn mange ________________.

Når _______________ øker, kan man også frykte at det blir vanskeligere å ___________ de ______________ som _______________ har i dag.

Løsningen: arbeidsmarkedet, krise, sysselsetting, arbeidslivet, annonser, stillinger, søknader, arbeidsledigheten, opprettholde, rettighetene, arbeidstakerne

Videregående

Vi skal lære noen vanlige uttrykk.

 1. Subjunksjoner i setningene!
  for at, idet, med mindre, i og med at, hvis

  1. Vi kan ikke bo her lenge ________________ jeg får meg en jobb.
  2. ____________ ferien begynner i morgen, må vi bli ferdige i dag.
  3. Vi bygger om på huset _______________ barna skal få egne rom.
  4. _____________ du ikke er fornøyd, kan vi prøve igjen.
  5. Det begynte å regne og tordne akkurat ______________ vi hadde dekket bordet i hagen.

Løsningen: a) med mindre, b) for at, c) i og med at, d) hvis, e) idet

 

 1. Sett inn riktig ord og riktig form i setningene!
  1. inngå, innføre, innvilge

Norge ______________ innvandringsstopp i 1975.

Norge har _____________ en avtale med EU.

Noen av dem som kommer hit, blir _____________ asyl.

  1. flykte, flukt, flyktning

Mange mennesker er på ____________ i våre dager. Det sies at det er flere _____________ nå enn under annen verdenskrig. Noen _____________ fra krig, andre ___________ fra nød. Mange av _____________ forteller at ______________ har være vanskelig og risikabel.

  1. utland, utlending, utenlandsk

Norge er avhengig av ___________ arbeidskraft, og _____________ fyller en viktig plass på arbeidsmarkedet. Det er ikke alltid så lett å kommer fra ___________ og finne seg til rette i et nytt land, men mange av ______________ klarer seg veldig bra.

 

Løsningen: a) innført, ingått, innvilget, b) flukt, flyktninger, flykter, flykter, flyktningene, å flykte, c) utenlandsk, utlendinger, utlandet, utlendingene

Kilde: Her på berget