Gramatikk

Nybegynner

Vi skal øve preteritum.

 1. Fyll ut med samme verb!

Hva gjør du med restene?                       Hva ___________ du med restene?

Hun forteller mye om India.        I forrige time _________ hun om Ganges.

De selger klær her.                       Før _________ de bare mat.

Jeg ______ ikke hva det betyr.    Jeg visste ikke hva det betydde.

Hun vet ikke hva hun gjør.          Hun ________ ikke hva hun _________.

Han ______ hva dere ______.    Hun spurte hva dere solgte.

 

Løsningen: gjorde, fortale, solgte, vet, visste, gjorde, spør, selger

 1. Hva gjorde Klara i går?
 1. 7 stå opp Klokka sju sto hun opp.
 2. 7.30 spise frokost à
 3. 8 ta buss til skolen à
 4. 9-11:30 være på skolen à
 5. 12 kaffepause à
 6. 13-18 jobbe à
 7. 18 gå hjem à
 8. 18.30 lage middag à
 9. 19.30 spise middag à
 10. 22 se nyheter på tv à
 11. 23-7 sove à

Løsningen: Klokka halv åtte spiste hun frokost. Klokka åtte tok hun buss til skolen. Fra klokka ni til halv tolv var hun på skolen. Klokka tolv hadde hun kaffepause. Fra klokke ett til seks jobbet hun. Klokka seks gikk hun hjem. Klokka halv sju laget hun middag. Klokka halv åtte spiste hun middag. Klokka ti så hun nyheter på tv. Fra klokka elleve til sju sov hun.

Videregående

Vi skal øve fortellende og spørrende indirekte tale i dag.

 1. Fyll ut med AT eller OM!
 1. Jeg vet ikke ___________ de kommer i dag.
 2. De sier __________ de har mye å gjøre.
 3. Jeg vet ___________ det er vanskelig.
 4. Men du må prøve _______________ du kan rekke det.
 5. Hun er ikke sikker på ____________ hun kommer.
 6. Jeg er sikker på ___________ hun kommer.

Løsningen: a) om, b) at, c) om, d) om, e) om, f) at

 1. Gjør om til leddsetninger i fortid!
  1. Jeg bor på hybel.        Hun sa at hun bode på hybel.
  2. Vi har hund.               De fortalte….
  3. Liker Johnny boka?   Han spurte …..
  4. Jeg må gå.                  Han sa ……
  5. De skal flytte.                        De fortalte……
  6. Vi kan hjelpe dere.     De sa……
  7. Læreren har sluttet.    De fortalte….

Løsningen: b) at de hadde hund, c) om Johnny likte boka, d) at han måtte gå, e) at de skulle flytte, f) at de kunne hjelpe oss, g) at læreren hadde sluttet.