Kultur, Leseforståelse

Nybegynner

Vi skal øve leseforståelse i dag.

  1. Les teksten og fyll ut med ordene!

Reklametekst

____________(1) deg tid til en eventyrferie _________(2) i Norge. Her er det mange spennende muligheter!

Bli med __________(3) i en av våre komfortable busser – fra de brede _______(4) i Gudbrandsdalen til trange fjorder og mektige fjell på Vestlandet.

Vi __________(5) også en tur med hurtigruta fra Bergen i _________(6) til Kirkenes i nord. Som ________(7) om bord får du oppleve fjorder og _______(8) , brusende fossefall og midnattssola i det __________(9) nord- samtidig som du får se byer, småsteder og fiskevær langs kysten på nært hold.

Unn deg en ny ___________(10)!

 

opplevelse                   fjell                 sør                   rundt               ta

anbefaler                     passasjer         høye                oss      bygdene

 

Løsningen: 1) ta, 2) rundt, 3) oss, 4) bygdene, 5) anbefaler, 6) sør, 7) passasjer, 8) fjell, 9) høye, 10) opplevelse

 

  1. Svar på spørmålene!
  1. a) Hvem er målgruppen av annonsen?
  2. b) Hva slags kjøretøy anbefaler annonsen?
  3. c) Hva tilbyr de i annonsen?

 

Løsningen:  a) De som vil reise og oppleve naturen og gå på tur. Det er en aktiv ferie. b) busser og hurtigruta som er en båt, c) eventyrferie med naturopplevelse og en tur til nord med forskjellige byer og steder.

 

Videregående

 

Vi skal øve leseforståelse i dag.

  1. Les teksten og fyll ut setningene!

Hva er kunst?

Hva er kunst? Det er et spørsmål som blit mye __________(1) i dag, og der svarene ___________(2), avhengig av om man mener at det finnes objektive verdier eller ikke. I denne oppgaven vil jeg peke på og kommentere noen av meningsytringene, og også diskutere hva jeg selv legger i begrepet.

Kunst er en ___________(3), et ønske om å _________(4) noe. Og med begrepet kunst forstår de fleste god kunst, det vil si kunst som kan glede og engasjere oss. Spørsmålet er __________(5) om det finnes en objektiv målestokk for god eller dårlig kvalitet.

Ja, __________(6) enkelte. En fagperson vil lett kunne se hva som er profesjonelt og hva som er amatørmessig. Det er ikke _________(7) at noen kunstverk lever videre, mens andre blir borte. Dessuten må et kunstverk ha __________(8). Selv om det kan se enkelt ut, må det være et verk fagpersoner føler utfordrer dem eller åpner for noe uventet. Det vil være eksempel på god kunst, mener de.

Andre er ikke enig i dette. ______________ (9) imot hevder de at enhver opplevelse vil være subjektiv, og at det langt fra _____________ (10) en universelt gyldig smak eller mening om et kunstverk. Smak handler egentlig om intersubjektivitet, sier de. Med det mener de at ____________ (11) innenfor en bestemt gruppe gjerne har de samme vurderingene, og det er denne gruppa som blir hørt. I andre grupper kan man ha helt andre oppfatninger.

Det finnes altså flere synspunkter, men uansett oppfatning mener jeg at et kunstverk er noe som får fram en bestemt følelse i oss som opplever det. Det må ha ___________ (12) til å kommunisere med oss. I motsatt fall framstår verket bare som et flatt og uinteressant arbeid.

tvert                evne                eksisterer         imidlertid                    diskutert

tilfeldig                       varierer            uttrykksform              formidle                                             mener                        innhold           kritikere

Løsningen: 1. diskutert, 2. varierer, 3. uttrykksform, 4. formidle, 5. imidlertid, 6. mener, 7. tilfeldig, 8. innhold, 9. tvert, 10. eksisterer, 11. kritikere, 12. evne

  1. Svar på spørsmålene!
  1. Hvordan denne teksten ble bygd opp? Del opp teksten til 3 store deler: innledning, hoveddel, avslutning.
  2. Nevn noen av kunstformene!
  3. Hva er de to sider i argumentet?

Løsningen: a) Innledning: 1. avsnittet, Hoveddel: 2-4. avsnittene, Avslutning: 5. avsnittet, b) malerkunst, plastikk, grafiker…c) Den ene parten sier at det er objektive punkter for å bestemme om noen er god eller ei. Den andre mener at det er helt subjektiv.

Kilde: Her på berget