Gramatikk

Nybegynner

Vi skal øve preteritum og derfor/fordi i dag.

 

 1. Skriv inn preteritum av verbet!
 1. sove Jeg ______________ litt dårlig i natt.
 2. være Derfor ______________jeg trøtt i dag morges.
 3. løpe Jeg ______________ til skolen.
 4. dra Jeg ______________ hjemmefra klokka 9.
 5. gå Jeg ________________ til byen etterpå.
 6. komme Når _______________ du?

 

Løsningen: a) sov, b) var, c) løp, d) dro, e) gikk, f) kom

 

 1. Bind sammen setningen med FORDI eller DERFOR.
 1. Hun går på arbeid. Hun liker det.

Fordi:

Derfor:

 1. Det er kaldt om vinteren. Vi har tykk genser på oss.

Fordi:

Derfor:

 1. Hun spiser ikke mange kaker. Hun er veldig tynn.

Fordi:

Derfor:

 1. Det er et møte i dag kl. 5. Jeg kommer hjem senere i dag.

Fordi:

Derfor:

Løsningen: a) Hun går på arbeid fordi hun liker det. Hun liker å gå på arbeid derfor gjør hun det. b) Det er kaldt om vinteren derfor har vi tykk genser på oss. Vi har tykk genser på oss fordi det er kaldt om vinteren. c) Hun spiser ikke mange kaker derfor er hun veldig tynn. Hun er veldig tunn fordi hun ikke spiser mange kaker. d) Det er et møte i dag kl 5 derfor kommer jeg hjem senere. Jeg kommer hjem senere i dag fordi det er møte kl 5.

Videregående

Vi skal øve aktiv og passiv i dag.

 1. Gjør om setningene fra aktiv til s-passiv!
 1. Jeg skriver ferdig raporten.
 2. Du må løse oppgaven.
 3. Kafeen selger gode kaker.
 4. Vi skal vaske trappene hver uke.
 5. Bussterminalen selger busskort.
 6. Du må drikke et glass vann.
 7. Du skal ikke gjøre noe dumt.

 

Løsningen: a) Rapporten skrives ferdig. b) Oppgaven må løses. c) Gode kaker selges av kafeen. d) Hver uke skal trappene vaskes. e) Busskort selges av bussterminalen. f) Et glass vann må drikkes. g) Noe dumt skal ikke gjøres.

 

 1. Gjør om setningene fra aktiv til bli-passiv!
  1. Vi solgte billige billetter.
  2. Jeg gjorde det i løpet av dagen.
  3. Verkstedet reparerer bilen.
  4. Butikken sendte ut varene.
  5. Vi skrev noen av oppgavene.
  6. Vi besvarer spørsmålet ditt i neste e-post.

Løsningen: a) Billige billetter ble solgt. b) Det ble gjort i løpet av dagen. c) Bilen blir reparert. d) Varene ble sendt ut av butikken. e) Noen av oppgavene ble skrevet. f) Spørsmålet ditt blir besvart i neste e-post.