Ordforråd

Nybegynner

Vi skal lære noen vanlige uttrykke.

 1. Finn verbet eller substantivet!
  1. en reise
  2. en bolig
  3.                                    å bidra
  4.                                                å tilhøre
  5.                                                å sette sammen
  6. en kritikk

Løsningen: a) å reise, b) å bo, c) et bidrag, d) en tilhørighet, e) en sammensetning, f) å kritisere

 1. Bind uttrykkene som tilhører sammen!

Du, jeg vet                                         det er så lurt.

Jeg har egentlig ikke                          du overdriver!

Det der er jeg                                     forbudt å…, ikke sant?

Nå synes jeg                                      egentlig tenkt å….

Du vet at det er                                 ikke helt

Nei, jeg hadde vel                             tenkt så nøye på det.

Jeg vet ikke om                                  helt uenig i!

Det går jo                                           an å…

Løsningen: Du, jeg vet ikke helt, Jeg har egentlig ikke tenkt så nøye på det, Det der er jeg helt uenig i, Nå synes jeg du overdriver, Du vet at det er fordbudt å…., ikke sant?, Nei, jeg hadde vel egentlig tenkt å…, Jeg vet ikke om der er så lurt., Det går jo an å..

Videregående

Vi skal lære noen vanlige uttrykk med presens partisipp.

 1. Hva betyr disse uttrykkene?
  1.            Tidsklemma
 1. Man begynner for tidlig på jobben om morgenen.
 2. Man rekker ikke å lage middag hver dag.
 3. Man føler at man har for dårlig tid.
  1. Foreldrepenger
 1. foreldrenes inntekter i forbindelse med fødsel.
 2. penger som foreldrene må betale for barnehage.
 3. foreldrenes utgifter i forbindelse med en fødsel.
  1. Kildekritikk
 1. kritikk av dårlige aviser.
 2. kritisk analyse av informasjon.
 3. nettmobbing

Løsningen: a) 3., b) 1., c) 2.

 1. Fyll ut med riktige ord og sett inn ordene i setningene!

Verb                                      Adjektiv                                Substantiv

å aktivisere

organisert

å instruere

en opplevelse

Kona mi jobber som _________________ i svømmeklubben.

Barna mine er også _______________ på ulike områder.

Jeg må __________________ hverdagene våre og passe på at alle kommer seg av gårde til ______________ sine. Det er ganske travelt, men vi har mange hyggelige __________________ også.

 

Løsningen: å aktivisere – aktiv/aktivisert – en aktivitet, å organisere – en organisasjon, å instruere – instruert – en instrument, å oppleve – opplevd.

instruktør, aktive, organisere, aktivitetene, opplevelser

 

Kilde: Klart Det!