Kultur, Leseforståelse

Nybegynner

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut med ordene!

Min tid som ansatt ved Vinmonopolet

 

Da jeg var student, hadde jeg en deltidsjobb i helgene og ____________(1). Mange av vennene __________(2) hadde også det. Noen jobbet i ____________(3), noen på sykehjem, og jeg jobbet på Vinmonopolet. Vinmonopolet er et norsk aksjeselskap eid av ____________(4). De har monopol på å selge sterkøl, vin og _____________(5).

Det var ikke min første jobb. Før det hadde jeg hatt _____________(6) i sommerferiene. To _________(7) var jeg renholdsarbeider, en sommer jobbet jeg som stuepike på et hotell, og en sommer jobbet jeg i en Narvesen-kiosk.

 

Da jeg søkte på jobben, var jeg veldig _________(8) på om jeg kom til å få den. Jeg visste at det var mange søkere. Vi ble kalt inn til _______________(9), og jeg var kjempenervøs. Jeg husker at de var positive til at jeg hadde ___________(10). De merket seg at jeg kjente til bruk av kasse og oppgjør, siden jeg hadde arbeidet i kiosk.
intervju           ekstrajobber    mine                staten              brennevin

somre              feriene             arbeidserfaring           bokhandel       usikker

Løsningen: 1) feriene, 2) mine, 3) bokhandel, 4) staten, 5) brennevin, 6) ekstrajobber, 7) somre, 8) usikker, 9) intervju, 10) arbeidserfaring

 1. Forklar uttrykkene!

.           a) en deltidsjobb:

 1. b) en bokhandel:
 2. c) å selge:
 3. d) et hotell:
 4. e) et intervju:

Løsningen:  a) Man jobber mindre enn 100% og mindre enn 40 timer i uka. b) En butikk hvor man kan kjøpe bøker. c) Man gir ut noen ting for penger. d) Et sted hvor man kan bo hvis man reiser til utlandet for eksempel. e) For å få en jobb, skal man gå til arbeidsplassen og der skal det være samtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Videregående

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut setningene!

Er valgdeltakelsen i Norge for lav?

Valgdeltakelse vil si hvor mange av de stemmeberettigete som _____________(1) stemmer ved valget. Etter 1945 har valgdeltakelsen vært på ___________(2) 80 prosent for stortingsvalgene. Rundt 80 prosent valgseltakelse ved _____________(3) høres ikke så lavt ut, men for å si noe om det må vi sammenlikne med andre land. På Internett kan vi finne ____________(4) om dette, og globalis.no har utarbeidet en statistikk over valgdeltakelse i en rekke land i 2009. Denne statistikken viser at 80 prosent valgdeltakelse omtrent er midt på treet. Det landet med høyest valgdeltakelse er Bolivia. Der var valgdeltakelsen i 2009 på mellom 95 og 100 prosent.

I lys av dette er ikke 80 prosent så mye, og vi vet at valgdeltakelsen ved de _________(5) lokalvalgene er enda lavere. Detter er kanskje fordi mange synes at det er viktigere å engasjere seg i hvem som skal sitte på Stortinget enn på Fylkestinget. Noen land i Europa har dessuten lavere ___________(6) enn Norge, for eksempel Tyskland.

______________(7) min mening er Norge et godt organisert samfunn. Da jeg var rundt 20 år, bodde jeg et år i Ecuador i Sør-Amerika. Hvis jeg sammenlikner Norge og Ecuador, fungerer det meste bra her. Jeg kan for eksempel nevne _____________(8), skolesystem og helsevesen. Selvfølgelig er det mange ting som helt sikkert kunne ha vært bedre i Norge også. Men i det store og det hele er det bra. _________(9) er det kanskje ikke så lett å engasjere folk til å delta i valg. Mange synes kanskje at det meste fungerer ____________(10). Den enkelte føler ikke at det spiller noen rolle om man deltar eller ikke.

Slik jeg ser det, er det altså mer sannsynlig med høy valgdeltakelse hvis det er lett å se forskjeller mellom de politiske partiene samtidig som politikerne ikke er korrupte. Hvis folk merker i _____________(11) hvem som styrer, vil de kanskje bli mer opptatt av å mene noe om det. Men partiene i Norge må lage de politiske programmene sine ut fra hva de mener er riktig, og ikke ut fra hvor mange som stemmer. Uansett er ikke 80 prosent så veldig lavt selv om vi ___________(12) kunne ha ønsket oss et høyere tall.

 

rundt               dermed                       opplysninger               såkalte

faktisk                        kollektivtrafikk           uansett                                    etter

dagliglivet       valgdeltakelse             selvfølgelig                 stortingsvalg

Løsningen: 1. faktisk, 2. rundt, 3. stortingsvalg, 4. opplysninger, 5. såkalte, 6. valgdeltakelse, 7. Etter, 8. kollektivtrafikk, 9. Dermed, 10. uansett, 11. dagliglivet, 12. selvfølgelig

 1. Forklar uttrykkene med andre ord!
 1. et valg:
 2. Internett:
 3. en opplysning:
 4. å engasjere seg:
 5. et forskjell:

Løsningen: a) I et demokratisk politisk system er det folk som velger staten og lederne. b) Det er et global nettverk som knytter andre brukerne sammen og det er mulig å bruke forskjellige systemer. c) Det er en ny informasjon som hjelper dem som den blir sagt til. d) Å befatte seg med en ting som er veldig viktig for en. e) To ting som er veldig ulike fra hverandre.

Kilde: Mer Norsk