Gramatikk

Nybegynner

Vi skal øve ordstilling i leddsetning og derfor/fordi i dag.

 1. Sett inn setningsadverbialet på rett plass i leddsetningene..

Eksempel: ikke – Lise er glad for at hun vant en million i lotto.

Lise er glad for at hun IKKE vant en million i lotto.

 1. ikke Han tenker å reise til India hvis han ville være syk.
 2. aldri Selv om du spiser kjøtt, trenger jeg ikke å gjøre det.
 3. gjerne Petter studerer medisin fordi han vil bli lege.
 4. helst Han studerer historie selv om han vil studere medisin.
 5. ofte Selv om han kommer på besøk, føler jeg at han ikke trives her.
 6. ikke Hvor mye leser du når du skal ha eksamen?

Løsningen: a) Han tenker å reise til India hvis han IKKE ville være syk. b) Selv om du ALDRI spiser kjøtt, trenger jeg ikke å gjøre det. c) Petter studerer medisin fordi han GJERNE vil bli lege. d) Han studerer historie selv om han HELST vil studere medisin. e) Selv om han OFTE kommer på besøk, føler jeg at han ikke trives her. f) Hvor mye leser du når du IKKE skal ha eksamen?

 1. Bind sammen setningen med FORDI eller DERFOR.

Eksempel: Han sluttet å røyke. Han ville ikke bli syk.

Han sluttet å røyke fordi han ikke ville bli syk.

 1. Ola skal gå på festen. Han vil gjerne treffe Elsa igjen.

Fordi:

Derfor:

 1. Sykehuset skal legges ned. Alle skal gå i fakkeltog.

Fordi:

Derfor:

 1. Det er ikke nok helsepersonell i Norge. Mange sykepleiere kommer hit for å arbeide.

Fordi:

Derfor:

 1. Stadig flere blir stadig eldre. Livsforlengende behandling har blitt svært god.

Fordi:

Derfor:

Løsningen: a) Ola skal gå på festen fordi han gjerne vil treffe Elsa igjen. Ola vil gjerne treffe Elsa igen derfor skal han gå på festen. b) Sykehuset skal legges ned derfor skal alle gå i fakkeltog. alle skal gå i fakkel tog fordi sykehuset skal legges ned. c) Det er ikke nok helsepersonell i Norge derfor kommer mange sykepleiere hit for å arbeide. Mange sykepleiere kommer hit for å arbeide fordi det ikke er nok helsepersonell i Norge. d) Stadig flere blir stadig eldre fordi livsforlengende behandling har blitt svært god. Livsforlengende behandling har blitt svært god derfor blir stadig flere stadig eldre.

Videregående

Vi skal øve aktiv og passiv i dag.

 1. Gjør om setningene fra aktiv til passiv!
 1. Du må lese denne boka.
 2. Snekkeren skal reparere terrassen.
 3. Noen fant et lik i parken.
 4. Har har tatt alle prøvene.
 5. Hun har underskrevet alle papirene.
 6. De erstatter ham ikke.
 7. Hun har aldri forstått ham.
 8. De fortsetter forhandlingene i dag.

Løsningen: a) Denne boka må lese. b) Terrassen skal repareres. c) Et lik ble funnet i parken. d) Alle prøvene har blitt tatt. e) Alle papirene har blitt underskrevet. f) Han blir ikke erstattet. g) Han har aldri blitt forstått. h) Forhandlingene blir fortsatt i dag.

 1. Fyll ut slik at setning B betyr omtrent det samme som setning A!
 1. A De kommer sannsynligvis til å vedta endringene på neste møte.

B Endringene vil sannsynligvis bli _____________ på neste møte.

 1. A Tendensen i media er at problemene alltid overdrives.

B Tendensen er at media _____________ problemene.

 1. A Hun visste ikke om de forsto alt.

B Hun visste ikke om alt ________________.

 1. A Anders vant svømmekonkurransen sist helg.

B Svømmekonkurransen sist helg ___________ Anders.

 1. A Han har aldri blitt satt så kraftig på plass av noen før.

B Det er aldri noen som har ________________ på plass før.

Løsningen: 1) vedtatt, 2) overdriver, 3) blir forstått, 4) ble vunnet av, 5) sette ham så kraftig