Kultur, Leseforståelse

Nybegynner

 

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut med ordene

Om 30 år

 1. A) Jeg tror __________(1) kommer til å forandre seg.
  B) Det er mye_________ (2) læring de første årene.
  C) Det er mulig at grunnskolen vil fortsette å være _______(3) den er, i hvert fall for de minste elevene.
  D) Små barn er ____________(4) av en lærer som er fysisk til stede.
 2. A) Mange mener at lærerne _________(5) til å forsvinne fra klasserommene, og at undervisningen vil foregå på nettet.
  B) Vi får stadig nye ____________(6).
  C) Hvis vi undersøker studietilbud nå, særlig tilbud om videre- og etterutdanning, er mange kurs kun nettkurs.
  D) Teknologien utvikles ________(7).
  E) Når det gjelder studietilbud for unge ___________(8) og tilbud om etter- og videreutdanning, tror jeg at vi vil oppleve store endringer.
 3. A) Og noen mener at unge bør få flere timer i uken med __________(9) aktivitet.
  B) Jeg tror vi vil oppleve at fag forsvinner og nye kommer til.
  C) Noen tror vi vil få flere _____________(10).
  D) Noen tror at nynorsk vil forsvinne.

 

 

skolen              slik                avhengige         hjelpemidler                språkfag

raskt    sosial               kommer           voksne            fysisk

 

Løsningen: 1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6) , 7), 8), 9) , 10)

 1. Sett inn setningene i riktig rekkefølge i hver avsnitt meg store bokstaver (A,B,C…)!

.           a)

 1. b)

c)

Løsningen:  a) A-C-D-B, b) E-D-B-A-C, c) B-D-C-A

Videregående

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut setningene!

Fag på universitetene (2)

I Oslo __________(1) Det humanistiske fakultetet (HF) med at 60 jobber blir borte i løpet av ti år. Flere _________(2) at forsknings-miljøer kan bli ødelagt, og at mindre fag ___________(3) framover. Gro Bjørnerud Mo er studiekan på HF.

 • Fag som tidligere var store, blir ___________(4). Det kan gjøre det vanskeligere å nå fram i kampen om penger til _________(5). Vi frykter at flere fag kan bli borte etter ___________(6), sier Mo.

35 av de 70 fagene på HF har tre eller __________(7) ansatte.

 • Vi må prøve å ___________(8) med andre universiteter. Kanskje må flere fag bare ___________(9) ved ett universitet. samtidig er flere små fag som kinesisk veldig populært. Til japansk har vi 13 søkere til _____________(10) plass, sier hun.
 • Ved Universitetet i Nordland legges ti ___________(11) ned. Det er rydding, ikke ______________(12), får Klar Tale opplyst. Klar Tale har også snakket med universitetene i Agder, Ås og Bergen. Der er det få endringer i studiene til høsten.

 

sparing                                    samarbeide                  mindre            frykter

færre               tilbys               studieprogram             regner              kuttes

forskning        hvert               hver

Løsningen: 1. regner, 2. frykter, 3. kuttes, 4. mindre, 5. forskning, 6. hvert, 7. færre, 8. samarbeide, 9. tilbys, 10. hver, 11. studieprogram, 12. sparing

 1. Svar på spørsmålene etter teksten!
 1. Hva kan universitetene gjøre for å hindre at fag forsvinner helt?
 1. Hvordan er studietilbudet i Bergen til høsten?
 1. Hva tror du menes med humanistiske fag? Gi noen eksempler.

Løsningen: a) De kan samarbeide med andre universitetene, flere fag tilbys ved ett universitetet. b) Det skal være noen endringer i studieprogrammene. c) Det er for eksempler forskjellige språk, litteratur, osv..

Kilde: Mer Norsk