Ordforråd

Nybegynner

Vi skal lære noen vanlige uttrykke.

 1. Skriv synonimer for disse uttrykkene og setningene!
  1. Du maser for mye.
  2. Jeg har god tid.
  3. Det er mye å gjøre på jobben.
  4. Jeg er ikke sliten.
  5. Butikkene stenger snart.
  6. Jeg vil slappe av.

Løsningen: a) Du klager så mye. b) Jeg har nok tid til. c) Jeg har det travelt på jobben. d) Jeg er ikke trøtt. e) Butikken blir ikke åpne snart. f) Jeg vil hvile

 1. Bind ordene som tilhører sammen!

Ta                                                 til ambulansen

Ta                                                 en pille

Gå                                                et eple

Gå                                                til legen

Spise                                            et glass vin

Drikke                                          hostesaft

Ta                                                 en tur

Gå                                                en sjokolade

Gå                                                til tannlegen

Spise                                            melk

Ringe                                           på kino

Løsningen: ta en pille, ta et glass vin, gå til legen, gå til tannlegen, spise et eple, drikke melk, ta hostesaft, gå en tur, gå på kino, spise en sjokolade

Videregående

Vi skal lære noen vanlige uttrykk med presens partisipp.

 1. Fyll ut presens partisipp av verbene!
  1.            å gå                 De kom GÅENDE nedover gata.
  2. å sykle                        Han kommer alltid ______________ til skolen.
  3. Å løpe            Barna kom på ____________ bånd.
  4. Å sitte            De ble ___________ og snakke hele natta.
  5. Å stå               Han blir alltid _____________lenge etter at timen er slutt.
  6. Å bo               De blir nok ____________ her en stund.
  7. å hjelpe           Kan du gi meg en _______________ hånd, er du grei?

Løsningen: b) syklende, c) løpende, d) sittende, e) stående, f) boende, g) hjelpende

 1. Skriv inn former av perfektum partisipp!
  1. å ansette
   Han har vært ANSATT på universitetet i mange år nå.
   Konflikten starte fordi tre ____________ klagde på sjefen.
   Mange av de ___________ har høyere utdanning.
  1. å bruke
   De _____________ klærne lå i en haug på gulvet.
   Har du ___________ lang tid på denne oppgaven?
  1. å forberede
   Hun møter alltid godt _____________ til timene.
   Den _______________ undervisningen krever mye forberedelse.
  1. å bestå
   Nå har jeg fire _____________ eksamener.
   Fikk du ________________ på eksamen?
  1. å skille
   Hun er gift, men broren har nettopp blitt _____________.

Løsningen: a) ansatte, ansatte, b) brukte, brukt, c) forberedt, forberedte, d) beståtte, bestått, e) skilt

Kilde: Klart Det!

Kilde: Klart Det!