Gramatikk

Nybegynner

Vi skal øve preposisjoner og adverbene i dag.

 1. Sett inn preposisjoner som passer i teksten!
  I, TIL, AV, ETTER, PÅ
 1. Vi fikk barn, og jeg skal være hjemme _____________ 8 måneder. Det gleder jeg meg ____________.
 2. Når jeg er ferdig med min permisjon, skal mannen min være hjemme ____________ 4 måneder.
 3. Heldigvis får jeg ammepauser. Vi bor __________ nærheten _________ jobben min, så da tar det kort tid å svippe hjemom.
 4. Vi er på jakt __________ ny leilighet.
 5. Den vi har, ligger ________ andre etasje ________ en tomannsbolig. Det er skikkelig upraktisk.
 6. Det er ikke bare enkelt å få vogn og varer med seg _______ trappene. Helst vil vi ha en leilighet _________ første etasje eller en blokkleilighet med heis.

Løsningen: a) i, til, b) i, c) i, av, d) etter, e) på, i, f) på, på

 1. Sett inn riktig stedsadverb!
 1. her-hit Kom _________! Det er mye å gjøre __________ i dag.
 2. .hjem – hjemme Ola bor _________ fremdeles. Til helgen kommer den eldste søstera hans _________ på besøk. Hun studerer i Oslo. Men hun har snakket om å flytte _______ når hun er ferdig med studiene.
 3. ut – ute Blir du med ________ i dag? Vi skal på kino og etterpå på kafe. Det er jo så vart i dag, så kanskje vi kan sitte ______ ?
 4. inn – inne Mamma, kan Ivar få være ________ hos meg? Det er så stygt vær ute!

Løsningen: a) hit, her, b) hjemme, hjem, hjem, c) ut, ute, d) inne

Videregående

Vi skal øve kvantorer og subjunksjonen i dag.

 1. Sett inn riktig kvantor i setningene!
 1. ___________ lærerne skal på studietur i neste uke, så _________ skolen blir stengt, og ___________ elevene får fri.
 2. ___________ fjellet er dekket av snø, og __________ veiene er stengt.
 3. De har spist opp __________ godteriet og drukket _______________ brusen.
 4. Barna så ferdig ___________ filmen, og så gikk de og la seg.
 5. Vi brukte en __________ dag på å gjøre _____________ oppgavene.
 6. _____________ livet hadde han lengtet etter et slikt sted.

Løsningen: a) alle, hele, alle, b) hele, alle, c) all, all, d) hele, e) hel, alle, f) Hele

 1. Sett inn subjunksjonene på rett plass i teksten!
  Da, Da, Etter at, Fordi, Fordi, Fordi, Fordi, Før, Mens, Mens, Slik at
 1. Elling og mora hans bodde alene __________ Ellings far døde __________ Elling ble født.
 2. Av og til tok de toget til Sandefjord ____________ Ellings mormor og morfar bodde der.
 3. ____________ han var liten, pleide Elling å samle på ting.
 4. ____________ han ble eldre, fortsatte han med det.
 5. Han engasjerte seg særlig i livet til Gro Harlem Brundtland, en norsk politiker. _____________ hun ofte var i avisa, ble det veldig ange utklipp.
 6. ______________ mora var rundt 70 år, dro hun og Elling på tur til Syden.
 7. Dessverre døde mora _____________ de var der.
 8. __________ mora døde, måtte Elling klare seg selv. Det gikk ikke så bra.
 9. Han klarte ikke å gå på butikken _____________ han slet så mye med angst.
 10. Til slutt gikk han nesten ikke ut i det hele tatt. Politiet kom og hentet ham ____________ han kunne få hjelp.

Løsningen: a) fordi, før, b) fordi, c) da, d) etter at, e) fordi, f) da, g) mens, h) fordi, i) mens, j) slik at