Ordforråd

Nybegynner

Vi skal lære noen vanlige uttrykke.

 1. Lag sammensatte ord!
  1. en maskin som vasker klær                en vaskemaskin
  2. et samfunn preget av forbruk
  3. en avtale om samarbeid
  4. en strøm av flyktninger
  5. villig til å arbeide
  6. utviklingen i et samfunn
  7. et brev der man klager på noe
  8. uten verdi

Løsningen: b) et forbrukssamfunn, en samarbeidsavtale, en flyktningsstrøm, arbeidsvillig, en samfunnsutvikling, et klagebrev, verdiløs

 1. Forklar de sammensatte ordene som det ble gjort i oppgave 1!
 1. en varmepumpe
 2. en kaffetrakter
 3. en fremmedspråkslærer
 4. en kullgruvedrift
 5. en fiskekvotetildeling
 6. en arbeidsmiljølov

Løsningen: a) en pumpe som varmer, b) en kaffe som bruker trakter, c) en lærer som underviser fremmedspråk, d) en gruvedrift som jobber med kull, e) en tildeling som gjelder fiskekvote, f) en lov om arbeidsmiljø

Videregående

Vi skal lære noen vanlige uttrykk.

 1. Sett inn partikkelverbene i setningene i riktig form!

å skrive om, å innstille, å tilhøre, å dele ut, å komme på, å holde med, å påta, å stå opp, å avslå, å vokse opp

  1. Denne flyavgangen går ikke i dag.
   Denne flyavgangen er ________________ i dag.
  2. Vent, jeg husker det snart.
   Vent, jeg ______________ det snart.
  3. Denne boka er mi.
   Denne boka _____________ meg.
  4. Jeg var tidlig oppe i dag.
   Jeg ____________ tidlig i dag.
  5. Alle har fått en skrivebok.
   Jeg _____________ skrivebøker til alle.
  6. Jeg føler ikke at smilet hennes er ekte.
   Jeg føler at smilet hennes er _____________
  7. Hun er enig i alt han sier.
   Hun ______________ ham i alt han sier.
  8. Hun har forandret hele oppgaven.
   Hun _______________ hele oppgaven.
  9. Det er vanskelig å si nei til forslaget hans.
   Det er vanskelig ______________ forslaget hans.
  10. Oldemora mi fikk elleve barn, men fire av dem døde da de var små.
   Oldemora mi fikk elleve barn, men bare åtte av dem _____________.

Løsningen: a) slått av, b) kommer på, c) tilhører, d) sto opp, e) delte ut, f) innstilt, g) påtar, h) skrev om, i) å innstille, j) vokste opp

 1. Skriv inn MENER/SYNES/TROR/TENKER!
  1. Jeg ______________ at det kommer til å regne i morgen.
  2. Hva _____________ du om det siste forslaget fra landbruksministeren?
  3. Har du __________ å slutte å røyke snart?
  4. Det er tydelig at hun _____________ det hun sier.
  5. Han ____________ at Norge er et vakkert land.
  6. Hva _____________ du på?
  7. _________________ du virkelig at Pettersen er en god lærer?
  8. Ola _____________ at Eva er hyggeligere enn Anne.
  9. Har du ______________ noe mer på forslaget mitt.
  10. Svigermora mi ___________ på Gud hele livet.
  11. Jeg __________ at han kom fra USA, men jeg tok feil. Han kommer faktisk fra Canada.
  12. ______________ du at jeg skal ta den røde eller den hvite kjolen?
  13. _______________ du virkelig at du vil slutte på studiet nå? Du skal jo snart ha eksamen!

Løsningen: a) tror, b) synes, c) tenkt, d) mener, e) synes/tror, f) tenker, g) Mener, h) synes, i) tenkt, j) har trodd, k) trodde, l) Tror, m) Tenker

Kilde: Klart Det!