Kultur, Leseforståelse

Nybegynner

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut med ordene

Alle vil bli kjendis

«Det er bare en _____________(1) i verden som er verre enn å bli snakket om, og det er ikke å bli snakket om.» Dette er et kjent sitat ___________(2) Oscar Wilde, en irsk forfatter som levde på 1800-tallet. Det____________ (3) godt til dagens samfunn. Særlig for å beskrive unge mennesker.

Nå vil alle på TV. Det dukker ____________(4) opp nye TV-serier hvor folk blir filmet døgnet rundt i alle slags ______________(5). De som ikke er på TV, de bretter ut privatlivet sitt på nettet. De __________(6) om barna sine, om middagsplaner og om hvor fulle de har vært på fester. De skriver blogger. De skriver om ________(7), trening, bøker og musikk. Mange __________ (8) bilder, både av seg selv og andre. Ofte tenker de seg ikke om. Hvem kommer til å se bildene? Hvor havner de? Synes barna det er greit å bli lagt ut på nettet? Hva med bestemor?

Ønsket om ____________ (9) er stort blant mange unge i dag. Skulle ønske vi kunne slippe å forholde oss til alle andres __________ (10). Det var en gang en som sa at journalistikken er verdens største forurensningsproblem. På mange måter stemmer det. I hvert fall i Norge i dag.

 

stadig              ting               oppmerksomhet            privatliv          sminke

av                    forteller           passer              sammenhenger            publiserer

 

Løsningen: 1) ting, 2) av, 3) passer, 4) stadig, 5) sammenhenger, 6) forteller, 7) sminke, 8) publiserer, 9) oppmerksomhet, 10) privatliv

 1. Svar på spørsmålene etter søknaden!

.           a) Hva gjør unge mennesker som ikke er på TV?

 1. b) Hva skriver menneskene i bloggene om?
 1. c) Vil unge mennesker privatliv eller oppmerksomhet best?
 1. d) Hvordan kan vi sammenlikne journalistikken og miljøforurensning?

Løsningen:  a) De viser privatlivet sitt på nettet. b) De skriver sminke, trening, musikk og bøker for eksempel. c) De vil oppmerksomhet best. d) Begge to kan være til skade.

Videregående

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut setningene!

Fag på universitetene

Skal du studere til høsten?

Ved flere universiteter forsvinner __________(1), som tysk, fransk og allmenn språkvitenskap.

            _____________(2) klarer ikke å holde på alle studiene lenger. Studentene er mindre __________(3) etter å studere språk enn før. Universitetet NTNU i Trondheim hadde 3600 studenter på språk og andre _____________(4) fag i 2006. I fjor var det 500 færre studenter på disse studiene.

 • Vi må ___________(5) 15 millioner kroner. Vi prøvde først å slutte med små emner. Nå må vi kutte større fag. Vi får ikke et like stort __________(6) neste høst, sier Kathrine Skretting. Hun leder Det humanistiske fakultetet ved NTNU.
 1. april er ____________(7) for å søke på studier ved universitetene til høsten. Færre studenter og små klasser gir mindre støtte fra staten. Universitetene i Stavanger og Tromsø kutter tysk og fransk. Universitetet i Oslo vil slutte med teatervitenskap. Også der kan flere fag være truet ___________(8). Det blir færre lærere ved nordiske språk. I Tromsø droppes 17 ulike fag, emner og studier. NTNU dropper italiensk, allmenn kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL), _____________(9) lingvistikk, masterstudier i kunstkritikk og språklig kommunikasjon.

– Vi har mange små fag. Vi har ikke råd til å bruke ressursene våre på fag der få søker. Historie er mer populært. Det er også lektor-utdanningene i norsk og engelsk. De trenger flere lærere. Det ____________(10) presset på de små fagene, sier Skretting.

Små fag som ikke tilbys andre steder, skjermes. Det gjelder blant annet fonetikk og swahili. Flere masterstudenter ___________(11) NTNU har få studenter. Det er blant annet tysk, fransk, religions-vitenskap og filosofi.

 • Disse fagene har en god del studenter på lavere grads nivå. Derfor fortsetter vi med masterne. Men vi vil gjøre dem mer rettet mot arbeidslivet og samarbeide med ______________(12). Da håper vi at flere studenter velger å gå videre på master, sier hun.

 

fristen                          ivrige                          universitetene             ved

allmenn                                   fag                  tilbud              øker

humanistiske               kutte               framover                     bedrifter

Løsningen: 1. fag, 2. universitetene, 3. ivrige, 4. humanistiske, 5. kutte, 6. tilbud, 7. fristen, 8. framover, 9. allmenn, 10. øker, 11. ved, 12. bedrifter

 1. Svar på spørsmålene etter teksten!
 1. Hvorfor må flere universiteter redusere studietilbudet?
 1. Gi eksempler på noen fag som man ikke lenger kan studere ved de ulike universitetene.
 1. Hvilke fag legges ikke ned? Hvorfor?

Løsningen: a) Universitetene må kutte 15 millioner kroner og det er mindre ivrige etter å studere språk og slike. b) I Stavanger og Tromsø er det tysk og fransk som ikke er mulig. I Oslo er det teatervitenskap. NTNU dropper italiensk og KRL og almenn lingvistikk. c) Historie, lektor-utdanningene i norsk og engelsk er mer populære.

Kilde: Mer Norsk