Gramatikk

Nybegynner

Vi skal øve tidsuttrykk og setningsstruktur i dag.

 1. Sett inn rett tid i dialogene!
 1. å gå

Kan du ____________ ut med Fido nå?

Nei, jeg ______________ tur med Fido i dag.

 1. å snakke

Skal du ___________ med Lars i dag?

Nei, jeg ___________ med Lars.

 1. å skrive

Skal du ___________ en e-post til mora di i dag?

Nei, jeg ___________ til mor.

 1. å lese

Vil du ___________ avisa nå?

Nei, jeg ______________ den.

 1. å spille

Skal dere ___________ fotball i dag?

Nei, vi _____________ fotball. Vi er ferdige.

 1. å hente

Kan du ___________ Ove i barnehagen i dag?

Jeg ______________ ham nå.

 1. å arbeide

Må du ______________ Ove i barnehagen i dag?

Nei, jeg ________________ i hagen. Jeg er ferdig.

Løsningen: a) gå, går, b) snakke, snakker, c) skrive, skriver, d) lese, leser, e) spille, spiller, f) hente, henter, g) arbeide, arbeider

 1. Skriv om setningene! Begynn med det markerte leddet!
 1. Det er to søkere til jobben.
 2. I Norge har vi to lover om likestilling.
 3. Vi har full likestilling i Norge.
 4. I dag gjør både menn og kvinner
 5. I gamle dager var det vanlig at kvinner passet barna og menn jobbet ute.
 6. Etter en lang arbeidsdag er det godt å sette seg i sofaen.
 7. På mandag begynner jeg i den nye jobben.
 8. I går var det mange møter på kontoret vårt.

Løsningen: a) Til jobben er det to søkere. b) Vi har tol over om likestilling i Norge. c) I Norge har vi full likestilling. d) Både menn og kvinner gjør husarbeid i dag. e) Det var vanlig i gamle dager at kvinner passet barna og menn jobbet ute. f) Det er godt å sette seg i sofaen etter en lang arbeidsdag. g) Jeg begynner i den nye jobben på mandag. h) Det var mange møter på kontoret vårt i går.

Videregående

Vi skal øve ingen/ikke noe(n) og begge deler/begge to i dag.

 1. Skriv om setningen til indirekte tale!
  1. Jeg har ingen problemer.                   Jeg sier at jeg ikke har noen problemer.
   Jeg kjente ingenting.                         Jeg sier at jeg ikke kjente noe.
  2. Hun har ingen lekser i dag.               Jeg sier at hun…
  3. Eva liker ingen av vennene mine.      Jeg sier at Eva …
  4. Han gjør ingenting med problemet.  Jeg sier at han….
  5. Per har ingen møbler i stua foreløpig.           Jeg sier at Per….
  6. Jeg ser ingenting med disse brillene. Jeg sier at jeg…
  7. De tenker ingen nye tanker.              Jeg sier at de…
  8. Hun forstår ingenting av dette.         Jeg sier at hun…

Løsningen: b) Jeg sier at hun ikke har noen lekser den dagen. c) Jeg sier at Eva liker ingen av vennene mine. d) Jeg sier at han ikke gjør noe med problemet. e) Jeg sier at Per ikke har noen møbler i stua foreløpig. f) Jeg sier at jeg ikker ser noe med disse brillene. g) Jeg sier at de tenker ingen nye tanker. h) Jeg sier at hun ikke forstår noe av dette.

 1. Skriv inn begge deler / begge to!
 1. Vil du ha sukker eller melk i kaffen?
 2. Trenger du et viskelær eller en blyant?
 3. Skal vi ha hund eller gullfisk, synes du?
 4. Skal jeg ta med arbeidsboka eller tekstboka?
 5. Lue eller votter?
 6. Hvem skal vi invitere? Lisa eller Jan?
 7. Skal vi gjøre oppgave A eller B?
 8. Er det leseforståelse eller parsetninger på testen?

Løsningen: a) begge deler, b) begge to, c) begge deler, d) begge to, e) begge deler, f) begge to, g) begge to, h) begge deler