Ordforråd

Nybegynner

Vi skal lære noen vanlige uttrykke.

 1. Skriv substantivet av verbet
  1. å gi ut                                                en utgivelse
  2. å skrive opp
  3. å gjøre opp
  4. å komme ned
  5. å lese opp
  6. å legge ut
  7. å skrive av
  8. å si opp
  9. å finne opp

Løsningen: b) en oppskrift, c) en oppgjør, d) en nedkomst, e) en opplesning, f) en utlegning, g) en avskrift, h) en oppsigelse, i) en oppfinnelse

 1. Lag substantiv eller adjektiv fra verbet!
 1. å kjøre
 2. å arbeide
 3. å hjelpe
 4. å lese
 5. å høre
 6. å bevise
 7. å forynge
 8. å forstå

Løsningen: a) kjørbar, en kjører, b) en arbeider, arbeidsom, arbeidsløs, c) hjelpsom, hjelpeløs, en hjelp, d) en lesning, lesbar, e) hørbar, hørlig, en tilhører, f) bevisst, en bevissthet, bevisstløs, g) ung, en ung, h) en forståelse, forståelig

Videregående

 

Vi skal lære noen uttrykk fra temaet lov og rett.

 1. Fyll ut setningene med et uttrykk som betyr det samme!
  1. et grep                                               grepet                                     å gripe
  2. en dom
  3.                                                                                                           å tiltale
  4.                                                                                                           å tilstå
  5. en arrest
  6.                                                                                                           å anklage
  7.                                                            fengslet
  8.                                                            straffet

Løsningen: b) dømt, å dømme, c)  en tiltale, tiltalt, d) en tilståelse, tilstått, e) arrestert, å arrestere, f) en anklagelse, anklaget, g) en fengsel, å fengsle, h) en straff, å straffe

 1. Bruk oppgave 1, og fyll ut teksten!

Det var en gang en mann som ble ________ (1) etter at han hadde brutt seg inn i en butikk. Så skulle saken opp for domstolen. ________ (2) ville at mannen som var __________ (3) for innbruddet, skulle _____________ (4) det han hadde gjort, men han nektet. ______________ (5) mannen eide ikke nåla i veggen, så han måtte sitte i ____________ (6). _____________ (7) bestemte seg for å gi mannen en sjanse. Derfor sa han til ___________ (8): Hvis du klarer å lage en setning på minst ni ord der alle ordene begynner å samme bokstav, skal du slippe å bli _____________ (9). ___________ (10) tenkte seg godt om. Så sa han: Din dumme ____________ (11), der _______________ (12) du drabelig dum ____________ (13). Dermed måtte ____________ (14) droppe ______________ (15) og slippe mannen fri.

Løsningen: a) grepet, 2) Dommeren, 3) arrestert, 4) tilstå, 5) Den tiltalte, 6) fengselet, 7) Dommeren, 8) straffet, 9) fengslet, 10) Den tiltalte, 11) dommer, 12) dømmer, 13) dommer, 14) dommeren, 15) arrestasjon

Kilde: Klart Det!